Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 10

Chúa Giê-su luôn vâng lời

Chúa Giê-su luôn vâng lời

Đối với con, có phải việc vâng lời cha mẹ lúc nào cũng dễ không?— Đôi khi khó làm thế. Con có biết rằng Chúa Giê-su vâng lời Đức Giê-hô-va và cha mẹ?— Gương mẫu của ngài có thể giúp con vâng lời cha mẹ dù có lúc không dễ. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm về điều này.

Trước khi xuống trái đất, Chúa Giê-su ở trên trời cùng Cha, Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, Chúa Giê-su cũng có cha mẹ trên đất. Họ tên là Giô-sép và Ma-ri. Con có biết làm thế nào họ trở thành cha mẹ của ngài không?—

Đức Giê-hô-va chuyển sự sống của Chúa Giê-su từ trời và đặt vào bụng bà Ma-ri để ngài được sinh ra và sống trên đất. Đây là một phép lạ! Bé Giê-su lớn lên trong bụng bà Ma-ri, như những em bé khác. Khoảng chín tháng sau, bé Giê-su chào đời. Đây là cách mà bà Ma-ri và chồng là Giô-sép trở thành cha mẹ của Chúa Giê-su khi ngài ở trên đất.

Lúc mới 12 tuổi, cậu bé Giê-su đã làm một điều cho thấy ngài yêu thương Cha là Đức Giê-hô-va đến mức nào. Việc này xảy ra khi bé Giê-su và gia đình đi quãng đường xa đến Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua. Đây là ngày lễ kỷ niệm việc dân Y-sơ-ra-ên được giải thoát khỏi Ai Cập. Trên đường về nhà, ông Giô-sép và bà Ma-ri không tìm thấy bé Giê-su. Con có biết bé Giê-su ở đâu không?—

Tại sao bé Giê-su ở trong đền thờ?

Giô-sép và Ma-ri hối hả trở lại Giê-ru-sa-lem và tìm bé Giê-su khắp nơi. Họ rất lo lắng vì không tìm được con mình. Nhưng ba ngày sau, họ tìm thấy ngài trong đền thờ! Con có biết tại sao bé Giê-su ở trong đền thờ không?— Vì tại đây bé có thể học biết về Cha mình, Đức Giê-hô-va. Bé Giê-su yêu mến Đức Giê-hô-va và muốn biết cách làm vui lòng Cha. Thậm chí khi lớn lên và trưởng thành, Chúa Giê-su luôn vâng lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-su vâng lời ngay cả khi khó cho ngài và điều đó có nghĩa là ngài phải chịu đau khổ. Chúa Giê-su có vâng lời Giô-sép và Ma-ri không?— Kinh Thánh cho biết là có.

Con có thể học được gì từ gương mẫu của Chúa Giê-su?— Con phải vâng lời cha mẹ, ngay cả khi khó làm thế. Con sẽ làm thế không?—