Cùng đọc với con

Hỡi các bậc cha mẹ, hãy dùng những câu chuyện này để dạy con về bài học quan trọng trong Kinh Thánh.

Lời mở đầu

Những lời nơi sách Phục-truyền Luật-lệ Ký có thể là chỉ dẫn cho bạn trong việc nuôi dạy con.

Chúng ta vui khi biết bí mật này

Kinh Thánh nói đến một bí mật đặc biệt gọi là “điều mầu nhiệm”. Con có muốn biết không?

Rê-bê-ca muốn làm Đức Giê-hô-va vui lòng

Theo gương Rê-bê-ca, con có thể làm gì? Đọc câu chuyện và tìm hiểu thêm về cô

Ra-háp tin Đức Giê-hô-va

Xem cách Ra-háp và gia đình sống sót khi thành Giê-ri-cô bị hủy diệt.

Cô làm vui lòng Đức Giê-hô-va và cha mình

Con gái của Giép-thê giữ lời hứa gì? Làm thế nào chúng ta có thể noi gương cô?

Sa-mu-ên tiếp tục làm điều đúng

Làm sao con có thể noi gương Sa-mu-ên và làm điều đúng dù người khác làm điều sai?

Đa-vít không sợ hãi

Đọc truyện Kinh Thánh sống động này để biết điều gì giúp Đa-vít can đảm.

Có bao giờ con cảm thấy đơn độc và sợ hãi không?

Đức Giê-hô-va nói điều gì với Ê-li khi ông cảm thấy đơn độc? Con học được gì từ điều đã xảy ra với Ê-li?

Giô-si-a có các bạn tốt

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng việc làm điều đúng rất khó đối với cậu bé Giô-si-a. Hãy xem cách các bạn đã giúp Giô-si-a.

Giê-rê-mi không ngừng nói về Đức Giê-hô-va

Dù người ta chế giễu và giận Giê-rê-mi, nhưng tại sao ông tiếp tục nói về Đức Chúa Trời?

Chúa Giê-su luôn vâng lời

Không phải lúc nào cũng dễ để vâng lời cha mẹ. Hãy xem gương mẫu của Chúa Giê-su có thể giúp con thế nào.

Họ viết về Chúa Giê-su

Tìm hiểu về tám người viết Kinh Thánh sống cùng thời với Chúa Giê-su và viết về cuộc đời của ngài.

Cháu của Phao-lô rất can đảm

Chàng trai trẻ này cứu mạng cậu mình. Chàng trai đã làm gì?

Ti-mô-thê muốn giúp người ta

Làm thế nào con có thể có đời sống hạnh phúc và thú vị như Ti-mô-thê?

Một vương quốc sẽ cai trị khắp đất

Khi Chúa Giê-su cai trị trái đất thì mọi việc sẽ như thế nào? Con có muốn sống ở đấy không?