Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

Các anh chị thân mến,

Là những người thờ phượng Đức Giê-hô-va, chúng ta yêu mến Lời ngài là Kinh Thánh. Chúng ta tin chắc rằng sách này chứa đựng những lời tường thuật chính xác về lịch sử, sự hướng dẫn đáng tin cậy cho đời sống và bằng chứng ấm lòng về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va dành cho gia đình nhân loại (Thi thiên 119:105; Lu-ca 1:3; 1 Giăng 4:19). Chúng ta tha thiết mong muốn giúp người khác học về những sự thật quý giá trong Lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng tôi vui mừng ra mắt sách Bài học từ Kinh Thánh. Chúng tôi xin có đôi lời giới thiệu về sách này.

Sách này được soạn thảo chủ yếu dành cho trẻ em. Tuy nhiên, sách cũng có thể được dùng để giúp những người lớn muốn tìm hiểu thêm về Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh là cuốn sách dành cho mọi người, chắc chắn tất cả chúng ta sẽ nhận lợi ích khi xem xét các bài học trong đó để có được hạnh phúc thật.

Dựa trên những lời tường thuật trong Kinh Thánh, sách này kể lại câu chuyện của gia đình nhân loại từ cuộc sáng tạo trở đi. Chúng tôi nỗ lực trình bày những lời tường thuật Kinh Thánh theo cách rõ ràng và dễ hiểu nhất, đồng thời theo trình tự thời gian.

Tuy nhiên, sách này không chỉ kể lại các lời tường thuật trong Kinh Thánh. Cả nội dung lẫn hình ảnh đều được chuẩn bị sao cho câu chuyện Kinh Thánh trở nên sống động và lột tả được cảm xúc của nhân vật.

Ấn phẩm này giúp chúng ta thấy Kinh Thánh là cuốn sách viết về con người, cả những người vâng lời Đức Giê-hô-va lẫn những người không làm thế. Sách thúc đẩy chúng ta rút ra bài học từ  gương của họ (Rô-ma 15:4; 1 Cô-rinh-tô 10:6). Sách được chia thành 14 phần. Mỗi phần đều bắt đầu bằng một trang tóm tắt những bài học chúng ta rút ra được.

Nếu là cha mẹ, bạn hãy cùng con đọc một bài và thảo luận hình liên quan, rồi đọc đoạn Kinh Thánh ghi lại lời tường thuật đó. Hãy giúp con liên kết những gì chúng đọc trong Kinh Thánh với bài học trong sách. Cách này cũng hữu ích để giúp một người lớn có cái nhìn tổng thể về thông điệp Kinh Thánh.

Chúng tôi mong rằng ấn phẩm này sẽ giúp tất cả những ai có lòng thành, dù trẻ hay già, học về Lời Đức Chúa Trời và áp dụng bài học trong đó vào đời sống, hầu họ cũng có thể thờ phượng ngài với tư cách là một thành viên trong gia đình yêu dấu của ngài.

Thân ái,

Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va