Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 53

Lòng can đảm của Giê-hô-gia-đa

Lòng can đảm của Giê-hô-gia-đa

Giê-xa-bên có một con gái tên là A-tha-li. A-tha-li cũng gian ác y như mẹ mình. Bà là vợ của vua Giu-đa. Khi vua qua đời, con trai bà lên ngôi làm vua. Nhưng khi con trai mất, A-tha-li giành quyền cai trị Giu-đa. Bà ra tay giết hết con cháu của vua, tức bất cứ ai có quyền kế vị, ngay cả cháu ruột của mình. Ai ai cũng sợ bà.

Thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-gia-đa cùng vợ là Giê-hô-sê-ba biết điều A-tha-li làm là vô cùng xấu xa. Họ liều mạng giấu một cháu trai của A-tha-li là Giê-hô-ách và nuôi cậu trong đền thờ.

Năm Giê-hô-ách lên bảy, Giê-hô-gia-đa tập hợp tất cả các thủ lĩnh và người Lê-vi lại rồi nói: ‘Hãy canh gác cửa đền thờ, không cho bất kỳ ai vào’. Sau đó, Giê-hô-gia-đa tôn Giê-hô-ách làm vua và đặt vương miện lên đầu cậu. Dân Giu-đa hô lên: “Đức vua vạn tuế!”.

A-tha-li nghe thấy tiếng dân chúng tung hô thì chạy đến đền thờ. Nhìn thấy vua mới, bà la lên: “Mưu phản! Mưu phản!”. Nhưng các thủ lĩnh bắt người đàn bà gian ác này và đem ra ngoài xử tử. Còn về ảnh hưởng xấu xa mà bà gây ra trên dân chúng thì sao?

Giê-hô-gia-đa lập một giao ước giữa dân chúng với Đức Giê-hô-va, họ hứa chỉ thờ phượng một mình ngài mà thôi. Giê-hô-gia-đa bảo dân chúng phá đổ đền thờ Ba-anh và đập nát các hình tượng của thần ấy. Kế đến, ông đặt các thầy tế lễ và người Lê-vi phục vụ trong đền thờ để dân chúng có thể trở lại thờ phượng tại đó. Ông cũng bố trí những người gác cổng đền thờ để không người ô uế nào được vào. Rồi Giê-hô-gia-đa và các thủ lĩnh  đưa Giê-hô-ách vào cung và đặt vua ngồi lên ngai. Toàn dân Giu-đa đều vui mừng. Cuối cùng họ cũng thoát khỏi A-tha-li độc ác và sự thờ phượng Ba-anh. Giờ đây họ có thể phụng sự Đức Giê-hô-va. Em thấy không, lòng can đảm của Giê-hô-gia-đa đã đem lại lợi ích rất lớn cho nhiều người!

“Đừng sợ kẻ giết được thân thể nhưng không diệt được sự sống, nhưng hãy sợ đấng có thể hủy diệt cả sự sống và thân thể trong Ghê-hen-na”.—Ma-thi-ơ 10:28