Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 55

Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bảo vệ Ê-xê-chia

Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bảo vệ Ê-xê-chia

Nước A-si-ri đã chiếm được vương quốc Y-sơ-ra-ên gồm mười chi phái. Giờ đây, vua San-chê-ríp của A-si-ri muốn chiếm cả vương quốc Giu-đa gồm hai chi phái. Ông bắt đầu chinh phục từng thành của Giu-đa, và nhắm đến Giê-ru-sa-lem, thành mà ông muốn chiếm nhất. Nhưng San-chê-ríp không hề biết rằng Đức Giê-hô-va bảo vệ Giê-ru-sa-lem.

Vua Ê-xê-chia của Giu-đa nộp cho San-chê-ríp nhiều tiền để ông rút quân. Dù đã nhận tiền, San-chê-ríp vẫn sai một đạo quân hùng mạnh đến tấn công Giê-ru-sa-lem. Dân chúng trong thành rất sợ hãi, vì quân A-si-ri tiến đến càng lúc càng gần. Nhưng Ê-xê-chia trấn an họ: ‘Đừng sợ hãi. Quân A-si-ri tuy mạnh nhưng chúng ta còn mạnh hơn bọn chúng vì có Đức Giê-hô-va ở cùng’.

San-chê-ríp phái sứ giả là Ráp-sa-kê đến Giê-ru-sa-lem để chế nhạo dân chúng. Ráp-sa-kê đứng ngoài thành và hô lớn: ‘Thần Giê-hô-va không giúp các ngươi được đâu. Đừng để Ê-xê-chia lừa dối. Chẳng thần nào có thể bảo vệ các ngươi khỏi tay bọn ta’.

Ê-xê-chia cầu xin Đức Giê-hô-va hướng dẫn. Ngài phán: ‘Đừng sợ hãi vì những lời của Ráp-sa-kê. San-chê-ríp sẽ không chiếm được Giê-ru-sa-lem’. Sau đó, Ê-xê-chia nhận vài bức thư từ San-chê-ríp. Trong thư viết: ‘Hãy đầu hàng đi. Thần Giê-hô-va không cứu ngươi được đâu’. Ê-xê-chia lại cầu nguyện: ‘Ôi Đức Giê-hô-va, xin cứu chúng con, hầu cho mọi người biết rằng chỉ mình ngài là Đức Chúa Trời’. Đức Giê-hô-va đáp lời ông: ‘Vua A-si-ri sẽ chẳng vào Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ bảo vệ thành của ta’.

San-chê-ríp đinh ninh là Giê-ru-sa-lem sẽ sớm thuộc về mình. Nhưng đêm nọ, Đức Giê-hô-va sai một thiên sứ tới chỗ quân A-si-ri đang đóng trại bên ngoài thành và  giết 185.000 lính. Vua San-chê-ríp đã mất đạo quân hùng mạnh nhất. Thất bại thảm hại, ông buộc phải ra về. Vậy, Đức Giê-hô-va đã bảo vệ Ê-xê-chia và Giê-ru-sa-lem đúng như lời ngài hứa. Nếu sống ở Giê-ru-sa-lem vào lúc đó, em có tin cậy Đức Giê-hô-va không?

“Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng trại bao quanh người kính sợ ngài, và giải thoát họ”.​—Thi thiên 34:7