Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 44

Đền thờ dành cho Đức Giê-hô-va

Đền thờ dành cho Đức Giê-hô-va

Sau khi Sa-lô-môn lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên, Đức Giê-hô-va hỏi ông: ‘Con muốn xin ta ban điều gì?’. Sa-lô-môn thưa: ‘Con còn trẻ, không biết phải làm gì. Xin ban cho con sự khôn ngoan để cai trị dân ngài’. Đức Giê-hô-va phán: ‘Vì con xin sự khôn ngoan nên ta sẽ cho con trở thành người khôn ngoan nhất thế giới. Ta cũng sẽ ban cho con sự giàu có. Và nếu vâng lời ta thì con sẽ được sống lâu’.

Sa-lô-môn bắt tay vào việc xây đền thờ. Ông dùng vàng, bạc, gỗ và đá, tất cả đều chọn vật liệu tốt nhất. Hàng ngàn người nam và nữ lành nghề tham gia xây đền thờ. Sau bảy năm, đền thờ được hoàn tất và dâng hiến cho Đức Giê-hô-va. Sa-lô-môn quỳ xuống trước bàn thờ có đầy lễ vật, và cầu nguyện: ‘Lạy Đức Giê-hô-va, đền thờ này không thể đủ lớn và nguy nga để xứng với ngài. Dù vậy, xin hãy chấp nhận sự thờ phượng và lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con’. Đức Giê-hô-va cảm thấy thế nào về đền thờ và lời cầu nguyện của Sa-lô-môn? Sa-lô-môn vừa cầu nguyện xong thì lửa từ trời giáng xuống thiêu rụi lễ vật trên bàn thờ. Đây là bằng chứng cho thấy Đức Giê-hô-va hài lòng về đền thờ. Khi chứng kiến điều ấy, dân Y-sơ-ra-ên rất vui mừng.

Tiếng tăm về sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn lan ra khắp Y-sơ-ra-ên, thậm chí lan đến các xứ xa xôi. Người người kéo tới gặp Sa-lô-môn để xin ông giúp đỡ. Ngay cả nữ hoàng Sê-ba cũng đến thử vua bằng những câu hỏi hóc búa. Nghe câu trả lời của vua, bà nói: ‘Lúc trước, tôi không tin những điều người ta nói về ngài. Nhưng giờ đây, tôi thấy ngài còn khôn ngoan hơn những gì họ nói. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngài thật sự đã ban phước cho ngài’. Dân Y-sơ-ra-ên hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng, mọi chuyện rồi sẽ thay đổi.

“Này, ở đây có người còn hơn Sa-lô-môn nữa”.—Ma-thi-ơ 12:42