Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 39

Vua đầu tiên của Y-⁠sơ-ra-ên

Vua đầu tiên của Y-⁠sơ-ra-ên

Thời đó, Đức Giê-hô-va cho dân Y-sơ-ra-ên các quan xét để dẫn dắt họ, nhưng giờ đây họ muốn có vua. Họ nói với Sa-mu-ên: ‘Tất cả các dân khác đều có vua. Chúng tôi muốn có vua giống như họ’. Sa-mu-ên cảm thấy điều đó không đúng, nên ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Ngài phán cùng ông: ‘Chẳng phải dân này chối bỏ con đâu, mà là chối bỏ chính ta. Con hãy nói với chúng rằng chúng sẽ có vua, nhưng vua sẽ đòi phải làm nhiều thứ cho vua’. Dù vậy, dân chúng vẫn khăng khăng: ‘Mặc kệ. Chúng tôi muốn có vua!’.

Đức Giê-hô-va tỏ cho Sa-mu-ên biết rằng một người tên là Sau-lơ sẽ trở thành vị vua đầu tiên. Vậy khi Sau-lơ đến gặp Sa-mu-ên ở Ra-ma, Sa-mu-ên lấy dầu đổ lên đầu Sau-lơ để xức dầu cho anh ta làm vua.

Sau đó, Sa-mu-ên tập hợp dân chúng để vua ra mắt mọi người. Nhưng họ chẳng thấy Sau-lơ đâu cả. Em biết tại sao không? Vì anh ta trốn trong đống đồ đạc. Khi tìm thấy Sau-lơ, họ dẫn anh ta ra và cho đứng giữa dân chúng. Sau-lơ cao hơn mọi người và rất đẹp trai. Sa-mu-ên tuyên bố: ‘Hãy nhìn xem người mà Đức Giê-hô-va đã chọn’. Cả dân hô lên: “Đức vua vạn tuế!”.

Lúc đầu, vua Sau-lơ nghe Sa-mu-ên và vâng lời Đức Giê-hô-va, nhưng sau đó lại thay đổi. Chẳng hạn, vua thì không được phép dâng vật tế lễ. Một lần nọ, Sa-mu-ên bảo Sau-lơ chờ ông đến, nhưng Sa-mu-ên không đến ngay. Sau-lơ quyết định tự dâng vật tế lễ. Khi đến nơi, Sa-mu-ên đã làm gì? Ông nói với vua: ‘Lẽ ra vua phải vâng lời Đức Giê-hô-va’. Sau-lơ có rút được bài học từ lỗi của mình không?

Một lần khác, khi Sau-lơ tranh chiến với dân A-ma-léc, Sa-mu-ên bảo Sau-lơ không được tha mạng cho bất kỳ ai. Nhưng Sau-lơ tự ý tha cho vua A-gác. Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: ‘Sau-lơ đã lìa bỏ ta, không làm theo lời ta’. Sa-mu-ên rất buồn và nói với  Sau-lơ: ‘Vì vua không còn vâng lời Đức Giê-hô-va nên ngài sẽ chọn một vua khác’. Khi Sa-mu-ên quay đi thì Sau-lơ nắm lấy ông, khiến lai áo khoác của ông bị xé rách. Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Đức Giê-hô-va đã xé vương quyền Y-sơ-ra-ên ra khỏi vua”. Đúng vậy, Đức Giê-hô-va sẽ ban vương quốc cho người yêu mến và vâng lời ngài.

“Sự vâng lời tốt hơn vật tế lễ”.—1 Sa-mu-ên 15:22