Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 40

Đa-vít và Gô-li-át

Đa-vít và Gô-li-át

Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: ‘Hãy đến nhà Giê-sê. Ta đã chọn một trong các con trai người làm vua kế tiếp của Y-sơ-ra-ên’. Vậy Sa-mu-ên đi đến nhà Giê-sê. Khi nhìn thấy người con trai cả thì Sa-mu-ên nghĩ: ‘Chắc hẳn đây là người được chọn’. Nhưng Đức Giê-hô-va cho ông biết là không phải. Ngài phán: ‘Ta nhìn trong lòng chứ không chỉ nhìn bề ngoài’.

Giê-sê lần lượt cho sáu người con trai khác ra gặp Sa-mu-ên. Nhưng Sa-mu-ên nói: ‘Đức Giê-hô-va không chọn ai trong những người này. Anh còn con trai nào nữa không?’. Giê-sê đáp: ‘Tôi còn một đứa út nữa, tên là Đa-vít. Nó đang chăn cừu ngoài đồng’. Khi Đa-vít được dẫn vào, Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Đây là người mà ta chọn!”. Vậy Sa-mu-ên lấy dầu đổ lên đầu Đa-vít, xức dầu cho cậu làm vua tương lai của Y-sơ-ra-ên.

Một thời gian sau, dân Y-sơ-ra-ên chiến đấu với dân Phi-li-tia. Trong quân Phi-li-tia, có một chiến binh khổng lồ tên là Gô-li-át. Ngày qua ngày, Gô-li-át cứ chế giễu quân Y-sơ-ra-ên. Hắn hô lớn: ‘Hãy cử một người ra đây chiến đấu với ta. Nếu hắn thắng thì bọn ta sẽ làm tôi tớ các ngươi. Nhưng nếu ta thắng thì các ngươi phải làm tôi tớ bọn ta’.

Lúc ấy, Đa-vít đi đến trại quân của Y-sơ-ra-ên để mang đồ ăn cho các anh mình, là những người lính. Cậu nghe được lời thách thức của Gô-li-át thì thưa với vua Sau-lơ: ‘Con sẽ chiến đấu với hắn’. Nhưng vua bảo:  “Ngươi chỉ là một cậu bé”. Đa-vít đáp: ‘Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ con’.

Sau-lơ lấy áo giáp của mình mặc cho Đa-vít, nhưng cậu nói: ‘Mặc bộ áo giáp này, con không đánh giặc được’. Thế là Đa-vít chỉ cầm theo dây ném đá. Cậu đi xuống dòng suối và chọn năm hòn đá nhẵn bỏ vào túi. Rồi cậu xông tới chỗ Gô-li-át. Tên khổng lồ hét lên: ‘Lại đây, thằng nhãi con! Ta sẽ cho chim trời và thú đồng ăn thịt ngươi’. Nhưng Đa-vít không sợ. Cậu đáp lớn tiếng: ‘Ngươi đến chiến đấu với ta bằng gươm giáo, nhưng ta đến chiến đấu với ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va. Chẳng phải ngươi tranh chiến với bọn ta đâu, mà là tranh chiến với Đức Chúa Trời. Mọi người ở đây sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va mạnh hơn gươm giáo. Ngài sẽ phó hết thảy các ngươi vào tay bọn ta’.

Đa-vít cho một hòn đá vào dây ném đá, và dùng hết sức mình phóng nó đi. Với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va, hòn đá bay trúng ngay trán của Gô-li-át và lún vào trong. Tên khổng lồ ngã sập xuống đất và chết. Quân Phi-li-tia liền bỏ chạy để cứu mạng mình. Em có tin cậy Đức Giê-hô-va như Đa-vít không?

“Với loài người thì không thể, nhưng với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể”.—Mác 10:27