Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 29

Đức Giê-hô-va chọn Giô-suê

Đức Giê-hô-va chọn Giô-suê

Sau nhiều năm lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se giờ đây sắp qua đời. Đức Giê-hô-va phán với ông: ‘Con sẽ không dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa, nhưng ta sẽ cho con nhìn xem vùng đất này’. Môi-se xin Đức Giê-hô-va chọn một người lãnh đạo mới để dẫn dắt dân chúng. Đức Giê-hô-va bảo ông: ‘Hãy đến gặp Giô-suê, và cho biết là người đã được chọn’.

Môi-se cho dân chúng biết ông sắp qua đời, và Đức Giê-hô-va đã chọn Giô-suê làm người dẫn họ vào Đất Hứa. Rồi Môi-se nói với Giô-suê: ‘Đừng sợ hãi. Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ anh’. Không lâu sau đó, Môi-se đi lên đỉnh núi Nê-bô. Tại đấy, Đức Giê-hô-va cho ông xem toàn bộ xứ ngài đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Môi-se qua đời khi được 120 tuổi.

Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: ‘Hãy băng qua sông Giô-đanh và đi vào Ca-na-an. Ta đã giúp Môi-se thể nào thì cũng sẽ giúp con thể ấy. Con phải đọc Luật pháp ta mỗi ngày. Đừng sợ hãi. Hãy can đảm lên. Hãy đi và làm theo điều ta truyền dặn’.

 Giô-suê sai hai người đi do thám thành Giê-ri-cô. Trong câu chuyện kế tiếp, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra ở đó. Khi trở về, hai người do thám cho biết đây là thời điểm tốt để tiến vào Ca-na-an. Hôm sau, Giô-suê bảo cả dân nhổ trại. Rồi ông cho các thầy tế lễ đang khiêng Hòm Giao Ước đi trước dân chúng đến sông Giô-đanh. Nước sông đang dâng cao. Nhưng khi bàn chân các thầy tế lễ vừa chạm vào nước, sông liền ngừng chảy và cạn dần! Các thầy tế lễ bước đến giữa lòng sông và đứng yên ở đó. Trong khi ấy, hết thảy dân Y-sơ-ra-ên băng qua sông. Phép lạ này hẳn nhắc dân chúng nhớ điều Đức Giê-hô-va đã làm tại Biển Đỏ, phải không?

Cuối cùng, sau từng ấy năm, dân Y-sơ-ra-ên đã đặt chân đến Đất Hứa. Họ có thể xây nhà cửa và thành phố, có ruộng đồng, vườn nho và vườn cây trái. Đây là một vùng đất tràn đầy sữa và mật.

“Đức Giê-hô-va sẽ luôn dẫn dắt, làm ngươi no thỏa cả trong miền đất khô hạn”.—Ê-sai 58:11