Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 32

Người lãnh đạo mới và hai phụ nữ can đảm

Người lãnh đạo mới và hai phụ nữ can đảm

Sau nhiều năm dẫn dắt dân của Đức Giê-hô-va, Giô-suê qua đời khi được 110 tuổi. Trong thời gian ông còn sống, dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng Đức Giê-hô-va. Nhưng sau khi ông qua đời, họ quay sang thờ thần tượng giống như dân Ca-na-an. Vì dân Y-sơ-ra-ên không trung thành với Đức Giê-hô-va, ngài để cho Gia-bin vua Ca-na-an áp bức họ. Dân chúng nài xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ. Vì vậy, ngài lập trên họ một người lãnh đạo mới, đó là Ba-rác. Ông sẽ giúp dân chúng trở lại với Đức Giê-hô-va.

Một nữ tiên tri tên là Đê-bô-ra cho gọi Ba-rác đến. Bà truyền cho ông thông điệp từ Đức Giê-hô-va: ‘Hãy mang theo 10.000 người đến chiến đấu với đạo quân của Gia-bin tại dòng suối của Ki-sôn. Tại đó, con sẽ đánh bại Si-sê-ra, tướng quân đội của Gia-bin’. Ba-rác nói với Đê-bô-ra: ‘Nếu bà đi cùng tôi thì tôi mới đi’. Bà đáp: ‘Tôi sẽ đi cùng ông. Nhưng ông sẽ không phải là người giết Si-sê-ra. Đức Giê-hô-va phán rằng một phụ nữ sẽ giết hắn’.

Đê-bô-ra đi theo Ba-rác và đạo quân của ông lên núi Tha-bô để chuẩn bị cho trận chiến. Vừa nghe tin này, Si-sê-ra liền tập hợp  xe ngựa cùng hết thảy quân đội kéo tới thung lũng. Đê-bô-ra nói với Ba-rác: ‘Hôm nay là ngày Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ông chiến thắng’. Ba-rác cùng 10.000 quân liền ùa xuống núi để tấn công đạo quân hùng mạnh của Si-sê-ra.

Đức Giê-hô-va khiến cho dòng suối của Ki-sôn dâng cao. Các xe ngựa của Si-sê-ra bị kẹt trong bùn. Si-sê-ra bỏ xe và chạy để thoát thân. Ba-rác cùng quân lính đánh bại đạo quân của Si-sê-ra, nhưng Si-sê-ra thì trốn thoát! Ông chạy tới lều của một phụ nữ tên là Gia-ên. Bà cho ông uống sữa, rồi lấy mền đắp cho ông. Vì đã kiệt sức, tên tướng quân này ngủ rất say. Lúc ấy, Gia-ên rón rén đến gần và đóng cọc lều xuyên qua đầu ông để giết ông.

Khi Ba-rác đuổi theo Si-sê-ra đến nơi ấy, Gia-ên ra gặp ông và nói: ‘Hãy vào lều, tôi sẽ chỉ cho ông người ông đang tìm’. Ông vào thì thấy Si-sê-ra nằm chết trong lều. Hôm ấy, Ba-rác và Đê-bô-ra cùng ca hát ngợi khen Đức Giê-hô-va vì ngài đã giúp dân Y-sơ-ra-ên chiến thắng kẻ thù. Kể từ đó, Y-sơ-ra-ên được bình yên trong 40 năm.

“Những người nữ loan tin mừng quả một đạo quân đông”.—Thi thiên 68:11