Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 23

Họ hứa nguyện với Đức Giê-hô-va

Họ hứa nguyện với Đức Giê-hô-va

Khoảng hai tháng sau khi rời Ai Cập, dân Y-sơ-ra-ên đến núi Si-nai và hạ trại tại đó. Đức Giê-hô-va gọi Môi-se khi ông ở trên núi và phán: ‘Ta đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên. Nếu vâng lời ta và làm theo luật pháp ta, họ sẽ trở thành dân đặc biệt của ta’. Môi-se xuống núi và truyền lại cho dân Y-sơ-ra-ên điều Đức Giê-hô-va đã phán. Họ hưởng ứng thế nào? Họ đồng thanh đáp: ‘Chúng tôi sẽ làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va phán’.

Môi-se lại đi lên núi. Tại đó, Đức Giê-hô-va cho biết: ‘Ba ngày nữa, ta sẽ phán với con. Hãy cảnh báo dân chúng đừng đi lên núi Si-nai’. Môi-se xuống núi bảo dân chúng hãy chuẩn bị để sẵn sàng nghe Đức Giê-hô-va phán.

Ba ngày sau, dân Y-sơ-ra-ên thấy trên núi đầy những tia sét và mây đen mù mịt. Họ còn nghe tiếng sấm rền và tiếng tù và nữa. Rồi Đức Giê-hô-va ngự xuống núi trong ngọn lửa. Dân chúng sợ đến mức run lên. Cả ngọn núi rúng động dữ dội và tỏa ra khói. Tiếng tù và càng lúc càng lớn hơn. Sau đó, Đức Chúa Trời phán: ‘Ta là Đức Giê-hô-va. Ngươi không được thờ thần nào khác’.

Môi-se lại lên núi lần nữa. Đức Giê-hô-va ban cho ông những luật lệ liên quan đến sự thờ phượng và hạnh kiểm. Môi-se ghi lại những luật lệ ấy và đọc cho dân chúng nghe. Họ hứa: ‘Chúng tôi sẽ làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va phán’. Vậy họ hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Nhưng họ có giữ lời không?

“Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình và hết tâm trí”.—Ma-thi-ơ 22:37