Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 28

Con lừa của Ba-la-am biết nói

Con lừa của Ba-la-am biết nói

Dân Y-sơ-ra-ên đã ở trong hoang mạc gần 40 năm. Họ chinh phục nhiều thành kiên cố. Bây giờ, họ đến đóng trại trong hoang mạc Mô-áp, về phía đông sông Giô-đanh. Đã tới lúc họ vào Đất Hứa. Ba-lác, vua Mô-áp, sợ rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ chiếm xứ của mình. Thế nên, ông mời một người tên là Ba-la-am đến Mô-áp để nguyền rủa dân Y-sơ-ra-ên.

Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va phán cùng Ba-la-am: ‘Ngươi không được nguyền rủa dân Y-sơ-ra-ên’. Vì vậy, Ba-la-am không dám đi. Vua Ba-lác lại mời ông một lần nữa và hứa sẽ ban cho bất cứ gì ông muốn. Dù vậy, Ba-la-am vẫn không đi. Rồi Đức Chúa Trời phán với ông: ‘Ngươi cứ đi, nhưng chỉ được nói những lời ta bảo ngươi phải nói’.

Ba-la-am cưỡi lừa đi về hướng nam để đến Mô-áp. Ông toan tính sẽ nguyền rủa dân Y-sơ-ra-ên, dù Đức Giê-hô-va đã dặn không được làm thế. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra ba lần trên đường. Tuy nhiên, Ba-la-am không thể thấy thiên sứ, chỉ con lừa thấy được. Lần đầu, nó rẽ khỏi con đường để đi vào cánh đồng. Lần thứ hai, nó nép mình vào tường đá khiến chân của Ba-la-am bị kẹt vào tường. Lần thứ ba, nó nằm bẹp giữa đường. Mỗi lần như thế, Ba-la-am dùng gậy đánh nó.

Cuối cùng, Đức Giê-hô-va khiến con lừa nói được. Con lừa hỏi Ba-la-am: ‘Sao ông cứ đánh tôi?’. Ba-la-am đáp: “Vì mày làm mất mặt tao. Giá mà có gươm trong tay thì tao sẽ giết mày!”. Con lừa nói: ‘Ông đã cưỡi tôi bao năm nay rồi. Tôi đã từng cư xử với ông như thế này chưa?’.

Rồi Đức Giê-hô-va mở mắt Ba-la-am để ông thấy thiên sứ. Thiên sứ nói: ‘Đức Giê-hô-va đã cảnh báo ngươi không được nguyền rủa dân Y-sơ-ra-ên’. Ba-la-am đáp: ‘Con đã làm sai.  Con sẽ quay về’. Nhưng thiên sứ nói: ‘Cứ đi đến Mô-áp, nhưng chỉ được nói những lời Đức Giê-hô-va bảo ngươi phải nói’.

Ba-la-am có chịu thay đổi không? Không. Ba lần ông cố nguyền rủa dân Y-sơ-ra-ên, nhưng cả ba lần Đức Giê-hô-va đều khiến ông chúc phước cho họ. Cuối cùng, dân Y-sơ-ra-ên tấn công Mô-áp, và Ba-la-am bị giết. Nếu ngay từ đầu Ba-la-am nghe lời Đức Giê-hô-va thì có phải tốt hơn không?

“Hãy... đề phòng mọi hình thức tham lam, vì dù một người có dư dật thì của cải cũng không mang lại sự sống cho người ấy”.—Lu-ca 12:15