Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 24

Họ không giữ lời

Họ không giữ lời

Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: ‘Hãy lên núi gặp ta. Ta sẽ ghi luật pháp ta trên những bảng đá và giao cho con’. Môi-se đi lên núi và ở đó 40 ngày, 40 đêm. Trong thời gian ấy, Đức Giê-hô-va ghi Mười Điều Răn trên hai bảng đá rồi giao cho ông.

Mãi không thấy Môi-se xuống, dân Y-sơ-ra-ên nghĩ ông đã bỏ họ. Vì thế, họ đến xin A-rôn: ‘Hãy làm một thần để hướng dẫn chúng tôi!’. A-rôn bảo: ‘Hãy đem vàng đến đây’. Ông nấu chảy vàng và đúc một tượng bò con. Dân chúng hô lên: ‘Bò con này là Đức Chúa Trời của chúng ta, là đấng đã dẫn chúng ta ra khỏi Ai Cập!’. Rồi họ thờ tượng bò con và tổ chức một lễ. Điều này có đúng không? Không, vì dân chúng đã hứa thờ phượng một mình Đức Giê-hô-va. Bây giờ họ lại không giữ lời.

Thấy thế, Đức Giê-hô-va bảo Môi-se: ‘Hãy xuống gặp dân chúng.  Họ đang phản nghịch ta và thờ thần giả’. Môi-se xuống núi, tay cầm hai bảng đá.

Khi gần đến trại, Môi-se nghe có tiếng ca hát. Rồi ông thấy dân chúng nhảy múa và cúi lạy tượng bò con. Môi-se nổi giận trước cảnh tượng này. Ông ném hai bảng đá xuống đất, làm vỡ tan tành. Ông lập tức phá hủy tượng bò. Rồi Môi-se trách A-rôn: ‘Dân này nói gì mà anh lại làm một chuyện tồi tệ như thế?’. A-rôn đáp: ‘Xin đừng giận. Em cũng biết dân này mà. Họ đòi một thần nên anh ném vàng vào lửa, và con bò con này xuất hiện!’. Lẽ ra A-rôn không nên làm vậy. Sau đó, Môi-se trở lên núi và cầu xin Đức Giê-hô-va tha thứ cho dân.

Đức Giê-hô-va đã tha thứ cho những người vâng lời ngài. Rõ ràng việc dân Y-sơ-ra-ên vâng theo sự lãnh đạo của Môi-se rất quan trọng. Em có thấy như vậy không?

“Khi hứa nguyện với Đức Chúa Trời, đừng chậm trễ thực hiện lời hứa ấy, vì ngài không vui lòng về kẻ ngu muội. Điều đã hứa nguyện thì hãy làm trọn”.​—Truyền đạo 5:4