Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 19

Ba tai vạ đầu tiên

Ba tai vạ đầu tiên

Dân Y-sơ-ra-ên bị bắt làm việc cực nhọc trong cảnh nô lệ. Đức Giê-hô-va phái Môi-se và A-rôn đến nói với Pha-ra-ôn: ‘Hãy cho dân ta đi để họ thờ phượng ta trong hoang mạc’. Pha-ra-ôn đáp lại cách kiêu ngạo: ‘Ta chẳng quan tâm tới điều Giê-hô-va nói, ta sẽ không cho dân Y-sơ-ra-ên đi’. Sau đó, Pha-ra-ôn bắt dân Y-sơ-ra-ên làm việc cực nhọc hơn nữa. Đức Giê-hô-va sẽ dạy Pha-ra-ôn một bài học. Em có biết ngài làm thế bằng cách nào không? Ngài giáng Mười Tai Vạ trên Ai Cập. Đầu tiên, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: ‘Pha-ra-ôn không chịu nghe lời ta. Sáng mai, hắn sẽ đến sông Nin. Con hãy đi gặp hắn và nói rằng cả sông Nin sẽ hóa thành máu, vì hắn không chịu để dân ta đi’. Môi-se vâng lời và đến gặp Pha-ra-ôn. Trước mặt Pha-ra-ôn, A-rôn lấy gậy đập nước sông Nin thì nước hóa thành máu. Sông bắt đầu bốc mùi hôi thối, cá chết hết và nước không thể uống được. Dù vậy, Pha-ra-ôn không cho dân Y-sơ-ra-ên đi.

 Bảy ngày sau, Đức Giê-hô-va sai Môi-se trở lại nói với Pha-ra-ôn: ‘Nếu ngươi không cho dân ta đi, khắp Ai Cập sẽ tràn ngập ếch nhái’. Pha-ra-ôn không chịu nghe lời. Vì thế, A-rôn giơ gậy ra thì ếch nhái bắt đầu bao phủ khắp xứ. Trong nhà, trên giường, cả trong chén bát, đâu đâu cũng có! Pha-ra-ôn bảo Môi-se nài xin Đức Giê-hô-va chấm dứt tai vạ này, và ông hứa sẽ để dân Y-sơ-ra-ên đi. Thế nên, Đức Giê-hô-va ngừng tai vạ lại. Ếch nhái bắt đầu chết và dân Ai Cập chất xác chúng thành từng đống, nhiều vô kể. Cả xứ bốc mùi hôi thối. Nhưng Pha-ra-ôn vẫn không cho dân Y-sơ-ra-ên đi.

Sau đó, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: ‘Hãy bảo A-rôn lấy gậy đập trên đất thì bụi sẽ trở thành muỗi’. Lập tức, muỗi xuất hiện ở khắp nơi. Chính người của Pha-ra-ôn thưa với ông rằng: ‘Tai vạ này đến từ Đức Chúa Trời’. Nhưng giống như những lần trước, Pha-ra-ôn vẫn không cho dân Y-sơ-ra-ên đi.

“Ta sẽ... cho chúng biết quyền năng và uy lực ta,... rồi chúng sẽ phải biết danh ta là Giê-hô-va”.​—Giê-rê-mi 16:21