Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 21

Tai vạ thứ mười

Tai vạ thứ mười

Môi-se hứa với Pha-ra-ôn rằng ông sẽ không đến nữa. Nhưng trước khi đi, ông cho biết: ‘Lúc nửa đêm, mọi con đầu lòng trong xứ Ai Cập sẽ chết, từ con của Pha-ra-ôn cho đến con của nô lệ’.

Đức Giê-hô-va bảo dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt. Ngài phán: ‘Hãy giết con cừu đực hoặc con dê đực một năm tuổi và vẩy máu nó lên thanh cửa nhà. Hãy quay nó trên lửa rồi ăn chung với bánh không men. Khi ăn, các ngươi phải mặc áo và mang giày, sẵn sàng lên đường. Đêm nay, ta sẽ giải cứu các ngươi’. Em có tưởng tượng dân Y-sơ-ra-ên vui mừng thế nào không?

Nửa đêm, thiên sứ của Đức Giê-hô-va bay đến mỗi nhà ở Ai Cập. Nhà nào không có máu trên thanh cửa thì con đầu lòng bị giết. Nhưng nhà nào có máu trên thanh cửa thì thiên sứ vượt qua. Mọi gia đình người Ai Cập, dù giàu hay nghèo, đều mất con. Nhưng không người con nào của dân Y-sơ-ra-ên bị giết.

Cả con trai của Pha-ra-ôn cũng chết. Điều này quá sức chịu đựng của ông. Ngay trong đêm, ông cho gọi Môi-se và A-rôn mà nói rằng: ‘Hãy ra khỏi xứ này và đi thờ phượng thần của các ngươi. Cứ đem theo súc vật rồi đi đi!’.

 Dưới ánh trăng tròn, dân Y-sơ-ra-ên đi theo từng gia đình và từng chi phái ra khỏi Ai Cập. Có 600.000 người nam Y-sơ-ra-ên cùng nhiều phụ nữ và trẻ em. Cũng có rất đông người ngoại quốc đi theo vì muốn thờ phượng Đức Giê-hô-va. Cuối cùng, dân Y-sơ-ra-ên đã được tự do!

Hằng năm, dân Y-sơ-ra-ên dùng một bữa ăn đặc biệt giống như hôm ấy để kỷ niệm việc Đức Giê-hô-va giải cứu họ. Đó gọi là Lễ Vượt Qua.

“Chính vì lý do này mà ta để ngươi sống: để cho thấy quyền năng của ta qua trường hợp của ngươi và để danh ta được loan truyền khắp trái đất”.​—Rô-ma 9:17