Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 9

Đứa con hằng mong ước!

Đứa con hằng mong ước!

Áp-ra-ham và Sa-ra đã lấy nhau được nhiều năm. Họ từ bỏ ngôi nhà tiện nghi ở U-rơ để sống trong lều. Thế nhưng Sa-ra không hề than phiền, vì bà tin cậy Đức Giê-hô-va.

Sa-ra mong muốn có con đến nỗi bà nói với Áp-ra-ham: ‘Nếu tớ gái tôi là Ha-ga có con với mình, đứa trẻ sẽ như con của tôi’. Sau đó, Ha-ga sinh một con trai. Tên nó là Ích-ma-ên.

Nhiều năm sau, khi Áp-ra-ham đã 99 tuổi và Sa-ra đã 89 tuổi, có ba vị khách đến thăm. Áp-ra-ham mời họ ngồi nghỉ dưới một tán cây và dùng bữa. Em có biết họ là ai không? Đó là các thiên sứ! Họ nói với Áp-ra-ham: ‘Vào thời điểm này năm sau, con và vợ con sẽ có một con trai’. Sa-ra ở trong lều nghe chuyện đó thì cười thầm và nghĩ: “Có thật là tôi già thế này mà vẫn sinh con được sao?”.

Đúng như lời thiên sứ Đức Giê-hô-va đã hứa, năm sau Sa-ra sinh một con trai. Áp-ra-ham đặt tên con là Y-sác, nghĩa là “cười”.

 Khi Y-sác lên năm, Sa-ra thấy Ích-ma-ên chế nhạo Y-sác. Bà muốn bảo vệ con mình nên đề nghị Áp-ra-ham đuổi Ha-ga và Ích-ma-ên đi. Lúc đầu, Áp-ra-ham không muốn làm thế. Nhưng Đức Giê-hô-va bảo ông: ‘Hãy nghe Sa-ra. Ta sẽ chăm sóc Ích-ma-ên. Nhưng các lời hứa của ta sẽ được thực hiện qua Y-sác’.

“Bởi đức tin, Sa-ra nhận được quyền năng để thụ thai,... vì bà xem đấng đã ban lời hứa là đấng trung tín”.—Hê-bơ-rơ 11:11