Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 10

Hãy nhớ vợ của Lót

Hãy nhớ vợ của Lót

Lót sống với chú mình là Áp-ra-ham tại xứ Ca-na-an. Với thời gian, Áp-ra-ham và Lót có nhiều gia súc đến nỗi không có đủ đất cho chúng. Một hôm, Áp-ra-ham nói với Lót: ‘Chú cháu mình không thể sống chung một nơi được nữa. Xin cháu chọn phía nào cháu muốn đi, chú sẽ sang phía kia’. Áp-ra-ham không hề ích kỷ phải không?

Lót nhìn thấy một vùng đất rất tươi tốt, có nhiều nước và cỏ xanh, gần thành gọi là Sô-đôm. Vậy ông chọn nơi ấy và cả gia đình ông chuyển đến đó.

Dân Sô-đôm và dân của thành gần đó là Gô-mô-rơ đều rất gian ác. Họ gian ác đến nỗi Đức Giê-hô-va quyết định hủy diệt hai thành này. Nhưng Đức Chúa Trời muốn cứu Lót và gia đình ông, nên ngài sai hai thiên sứ đến cảnh báo họ: “Nhanh lên! Hãy ra khỏi đây, vì Đức Giê-hô-va sắp hủy diệt thành!”.

Nhưng Lót không đi ngay. Ông cứ chần chừ. Vì vậy, các thiên sứ nắm tay Lót, vợ ông và hai con gái mà dẫn ra khỏi thành. Rồi hai thiên sứ giục: ‘Chạy đi! Hãy chạy trốn để cứu lấy mạng! Đừng nhìn lại phía sau. Nếu nhìn lại thì sẽ chết!’.

Lót và gia đình vừa đến thành gọi là Xoa thì Đức Giê-hô-va trút lửa và diêm sinh xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Hai thành ấy bị hủy diệt hoàn toàn. Thế nhưng vợ của Lót không vâng lời Đức  Giê-hô-va. Bà nhìn lại phía sau nên bị biến thành tượng muối! Lót và hai con gái được an toàn vì đã vâng lời. Hẳn họ rất buồn khi vợ của Lót không vâng lời Đức Giê-hô-va. Nhưng họ mừng vì đã vâng theo chỉ dẫn của ngài.

“Hãy nhớ vợ của Lót”.​—Lu-ca 17:32