Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 13

Gia-cốp và Ê-sau làm hòa

Gia-cốp và Ê-sau làm hòa

Đức Giê-hô-va hứa với Gia-cốp rằng ngài sẽ bảo vệ ông như đã bảo vệ Áp-ra-ham và Y-sác. Gia-cốp định cư ở Cha-ran, tại đó ông lấy vợ, có gia đình đông đúc và trở nên rất giàu.

Một ngày nọ, Đức Giê-hô-va bảo Gia-cốp: ‘Hãy trở về quê hương của con’. Thế là Gia-cốp và gia đình bắt đầu chuyến hành trình dài. Trên đường đi, các tôi tớ báo cho ông biết: ‘Anh Ê-sau của ông đang đến, có 400 người đi cùng ông ấy!’. Gia-cốp sợ rằng Ê-sau sẽ làm hại mình và gia đình, nên ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va: ‘Xin giải cứu con khỏi tay anh con’. Hôm sau, Gia-cốp gửi cho Ê-sau một món quà gồm rất nhiều cừu, dê, bò, lạc đà và lừa.

Tối đó, khi ở một mình, Gia-cốp thấy một thiên sứ! Thiên sứ ấy bắt đầu vật lộn với ông, và họ vật lộn đến sáng. Dù bị thương, Gia-cốp vẫn không bỏ cuộc. Thiên sứ nói: “Hãy để ta đi”. Nhưng Gia-cốp thưa: “Con sẽ không để ngài đi nếu ngài chưa ban phước cho con”.

Cuối cùng, thiên sứ ban phước cho Gia-cốp. Giờ đây, Gia-cốp biết Đức Giê-hô-va sẽ không để Ê-sau làm hại ông.

Sáng hôm đó, Gia-cốp thấy Ê-sau và 400 người của ông từ đằng xa. Gia-cốp đi phía trước gia đình, và sấp mặt xuống bảy lần trước anh mình. Thấy vậy, Ê-sau chạy đến ôm choàng  lấy Gia-cốp. Hai anh em bật khóc và làm hòa với nhau. Em nghĩ Đức Giê-hô-va cảm thấy thế nào về cách Gia-cốp làm hòa với anh mình?

Sau đó, Ê-sau trở về nhà, còn Gia-cốp tiếp tục chuyến hành trình. Gia-cốp có tổng cộng 12 người con trai. Tên của họ là Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Đan, Nép-ta-li, Gát, A-se, Y-sa-ca, Xê-bu-lôn, Giô-sép và Bên-gia-min. Đức Giê-hô-va dùng một người trong số họ là Giô-sép để giải cứu dân ngài. Như thế nào? Hãy cùng xem nhé!

“Hãy luôn yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi mình, hầu anh em trở nên con của Cha trên trời”.—Ma-thi-ơ 5:44, 45