Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 3

A-đam và Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời

A-đam và Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời

Một ngày nọ, khi Ê-va đang ở một mình thì có con rắn nói chuyện với bà. Nó hỏi: ‘Có thật Đức Chúa Trời không cho phép các người ăn mọi cây trong vườn không?’. Ê-va đáp: ‘Chúng tôi được ăn trái của mọi cây, chỉ trừ một cây bị cấm mà thôi. Nếu ăn trái của cây đó, chúng tôi sẽ chết’. Con rắn liền nói: ‘Các người sẽ không chết đâu. Thật ra, khi ăn trái của cây đó, các người sẽ giống như Đức Chúa Trời’. Có đúng như thế không? Hoàn toàn không, đó là lời nói dối. Nhưng Ê-va lại tin. Càng nhìn trái cây đó, Ê-va càng muốn ăn. Cuối cùng bà đã ăn và đưa cho chồng mình. A-đam biết rõ nếu không vâng lời Đức Chúa Trời thì họ sẽ chết. Dù vậy, ông vẫn ăn.

Chiều hôm đó, Đức Giê-hô-va hỏi A-đam và Ê-va tại sao họ không vâng lời. Ê-va đổ lỗi cho con rắn, còn A-đam thì đổ lỗi cho Ê-va. Vì A-đam và Ê-va không vâng lời nên Đức Giê-hô-va đuổi họ ra khỏi vườn. Để họ không thể trở lại nữa, ngài đặt các thiên sứ và một thanh gươm rực lửa tại lối vào vườn.

Đức Giê-hô-va phán rằng kẻ đã nói dối Ê-va cũng sẽ bị trừng phạt. Thật ra, không phải con rắn nói chuyện với Ê-va, vì Đức Giê-hô-va không tạo ra loài rắn biết nói. Một thiên sứ ác đã khiến con rắn nói. Hắn làm thế để lừa gạt Ê-va. Thiên sứ đó được gọi là Sa-tan Ác Quỷ. Trong tương lai, Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt Sa-tan để hắn không lừa người ta làm điều ác nữa.

“Ngay từ ban đầu, [Ác Quỷ] là kẻ giết người, hắn không đứng vững trong chân lý vì trong hắn không có sự chân thật”.—Giăng 8:44