Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 95

Không gì ngăn cản được họ

Không gì ngăn cản được họ

Hằng ngày, có một người đàn ông bị què ngồi ăn xin tại cửa đền thờ. Một buổi chiều nọ, ông thấy Phi-e-rơ và Giăng đi vào đền thờ. Ông nói với họ: ‘Xin bố thí cho tôi’. Phi-e-rơ đáp: ‘Tôi có điều tốt lành hơn tiền bạc để cho anh đây. Nhân danh Chúa Giê-su, hãy bước đi!’. Rồi Phi-e-rơ đỡ ông dậy, và ông bắt đầu bước đi! Đoàn dân vô cùng vui mừng trước phép lạ ấy, và càng có thêm nhiều người tin đạo.

Nhưng các thầy tế lễ và người Sa-đu-sê rất giận dữ. Họ bắt các sứ đồ, đem ra tòa và thẩm vấn: ‘Ai cho các người quyền năng để chữa lành người này?’. Phi-e-rơ đáp: ‘Chúng tôi nhận quyền năng từ Chúa Giê-su Ki-tô, đấng mà các ông đã xử tử’. Các nhà lãnh đạo tôn giáo hét lên: ‘Đừng nói về tên Giê-su nữa!’. Nhưng các sứ đồ trả lời: ‘Chúng tôi phải nói về ngài. Chúng tôi sẽ không ngưng làm thế’.

Ngay khi Phi-e-rơ và Giăng được thả ra, họ đến chỗ các môn đồ và kể lại mọi chuyện. Họ cùng nhau cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: ‘Xin giúp chúng con dạn dĩ để tiếp tục công việc của ngài’. Đức Giê-hô-va ban cho họ thần khí thánh, và họ tiếp tục rao giảng và chữa bệnh. Càng lúc càng có thêm nhiều người tin đạo. Người Sa-đu-sê rất ganh ghét các sứ đồ nên bắt họ bỏ vào tù. Nhưng trong đêm, Đức Giê-hô-va sai thiên sứ đến mở cửa tù và bảo các sứ đồ: ‘Hãy trở lại đền thờ và dạy dỗ ở đó’.

Ngay sáng hôm sau, Tòa Tối Cao, tức là tòa của các nhà lãnh đạo tôn giáo, nhận được tin: ‘Tù vẫn khóa, nhưng những người mà các ông bắt thì không thấy đâu! Họ đang đứng trong đền thờ dạy dân chúng’. Thế là các sứ đồ lại bị bắt và mang đến Tòa Tối Cao. Thầy tế lễ thượng phẩm nói: ‘Chúng tôi  đã nghiêm cấm các người không được nói về Giê-su!’. Nhưng Phi-e-rơ trả lời: “Chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người”.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo giận đến mức muốn giết các sứ đồ. Nhưng một người Pha-ri-si tên là Ga-ma-li-ên đứng lên và nói: ‘Hãy cẩn thận! Biết đâu Đức Chúa Trời ở với những người này. Anh em thật sự muốn chống lại Đức Chúa Trời sao?’. Họ bèn nghe lời ông. Sau khi đánh đòn các sứ đồ, một lần nữa họ cấm các sứ đồ không được rao giảng, rồi thả ra. Nhưng điều đó không ngăn cản được các sứ đồ. Các sứ đồ tiếp tục dạn dĩ rao giảng tin mừng, cả trong đền thờ lẫn từng nhà.

“Chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người”.—Công vụ 5:29