Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 99

Viên cai tù học biết chân lý

Viên cai tù học biết chân lý

Tại Phi-líp, có một tớ gái bị quỷ ám. Quỷ khiến cô trở thành thầy bói, và cô kiếm được nhiều tiền cho các chủ qua cách đó. Khi Phao-lô và Si-la đến Phi-líp, cô ta cứ đi theo họ suốt nhiều ngày. Quỷ bắt cô la lên: “Những ông này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Tối Cao”. Cuối cùng, Phao-lô nói với quỷ: ‘Nhân danh Chúa Giê-su, hãy ra khỏi cô ta!’. Quỷ liền ra khỏi cô.

Các chủ thấy họ không còn kiếm được tiền từ cô ấy nữa thì rất giận dữ. Họ giải Phao-lô và Si-la đến trước các quan tư pháp và nói: ‘Mấy ông này vi phạm luật và gây rối loạn cả thành phố!’. Các quan ra lệnh đánh đòn Phao-lô và Si-la, rồi nhốt họ vào tù. Viên cai tù nhốt họ trong nơi sâu nhất, tối tăm nhất và xiềng họ lại.

Trong tù, Phao-lô và Si-la hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, các tù nhân khác đều nghe. Nửa đêm, bỗng nhiên có trận động đất rất lớn khiến cả nhà tù rung chuyển. Các cửa tù mở toang, và xiềng xích của tù nhân bung ra hết. Viên cai tù chạy vào bên trong và thấy các cửa mở toang. Nghĩ là mọi tù nhân đã trốn thoát nên ông rút gươm để tự sát.

Ngay lúc đó, Phao-lô cản ông: “Chớ hại mình, vì chúng tôi đều còn cả đây!”. Viên cai tù chạy đến quỳ xuống trước Phao-lô và Si-la. Ông hỏi họ: “Tôi phải làm gì để được cứu?”. Hai người trả lời: ‘Anh và cả nhà anh hãy tin Chúa Giê-su’. Rồi Phao-lô và Si-la dạy họ lời của Đức Giê-hô-va. Viên cai tù và cả nhà ông đều chịu phép báp-têm.

“Người ta sẽ bắt giữ và ngược đãi anh em, nộp cho nhà hội và bỏ vào tù. Anh em sẽ bị giải đến trước mặt vua chúa và quan quyền vì danh tôi. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng”.—Lu-ca 21:12, 13