Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu phần 14

Giới thiệu phần 14

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu rao giảng tin mừng về Nước Trời đến tận cùng trái đất. Chúa Giê-su hướng dẫn họ về nơi phải rao giảng, cũng như làm phép lạ giúp họ nói nhiều ngôn ngữ để dạy dỗ người khác. Đức Giê-hô-va ban cho họ sự dạn dĩ và sức lực để vượt qua sự bắt bớ khắc nghiệt nhất.

Chúa Giê-su cho sứ đồ Giăng thấy khải tượng về sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va. Trong một khải tượng khác, Giăng thấy Nước Trời chiến thắng Sa-tan và chấm dứt vĩnh viễn sự cai trị của hắn. Giăng thấy Chúa Giê-su làm Vua cai trị cùng với 144.000 người. Giăng  cũng thấy cả trái đất trở thành địa đàng, nơi mọi người thờ phượng Đức Giê-hô-va trong bình an và hợp nhất.

TRONG PHẦN NÀY

BÀI 94

Các môn đồ nhận được thần khí thánh

Thần khí thánh cho họ khả năng kỳ diệu nào?

BÀI 95

Không gì ngăn cản được họ

Các nhà lãnh đạo tôn giáo từng giết Chúa Giê-su giờ đây muốn khiến các môn đồ phải im lặng, nhưng họ đã thất bại.

BÀI 96

Chúa Giê-su chọn Sau-lơ

Sau-lơ là một kẻ thù hung tợn của tín đồ đạo Đấng Ki-tô, nhưng điều đó sắp thay đổi.

BÀI 97

Cọt-nây nhận được thần khí thánh

Tại sao Đức Chúa Trời phái Phi-e-rơ đến nhà của người đàn ông này, dù ông không phải là người Do Thái?

BÀI 98

Đạo Đấng Ki-tô lan rộng đến nhiều nước

Sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng hành bắt đầu rao giảng ở những vùng xa xôi.

BÀI 99

Viên cai tù học biết chân lý

Quỷ, trận động đất và thanh gươm liên quan thế nào đến câu chuyện này?

BÀI 100

Phao-lô và Ti-mô-thê

Hai người là anh em đồng đạo và bạn của nhau trong nhiều năm.

BÀI 101

Phao-lô bị giải đến Rô-ma

Đó là một hành trình đầy nguy hiểm, nhưng không trở ngại nào có thể khiến sứ đồ này chùn bước.

BÀI 102

Giăng nhận được sự mạc khải

Chúa Giê-su cho ông thấy một loạt khải tượng về tương lai.

BÀI 103

“Xin Nước Cha được đến”

Sự mạc khải được ban qua Giăng cho thấy cách Nước Đức Chúa Trời sẽ thay đổi đời sống trên đất.