Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu phần 13

Giới thiệu phần 13

Chúa Giê-su xuống trái đất để hy sinh mạng sống cho nhân loại bất toàn. Dù phải chết nhưng ngài đã chiến thắng thế gian. Đức Giê-hô-va đã trung tín với Chúa Giê-su và làm ngài sống lại. Cho đến khi chết, Chúa Giê-su vẫn khiêm nhường phục vụ người khác và tha thứ lỗi lầm của họ. Sau khi được sống lại, ngài hiện ra với các môn đồ và dạy họ cách thi hành công việc quan trọng mà ngài giao. Nếu là cha mẹ, hãy giúp con bạn quý trọng đặc ân được tham gia vào công việc ấy ngày nay.

TRONG PHẦN NÀY

BÀI 87

Bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giê-su

Chúa Giê-su cho các sứ đồ những chỉ dẫn quan trọng trong bữa ăn tối cuối cùng với họ.

BÀI 88

Chúa Giê-su bị bắt

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt dẫn một đám đông lớn mang gươm giáo gậy gộc đến vườn Ghết-sê-ma-nê để họ bắt Chúa Giê-su.

BÀI 89

Phi-e-rơ chối Chúa Giê-su

Chuyện gì xảy ra trong sân nhà Cai-pha? Và chuyện gì xảy ra cho Chúa Giê-su ở bên trong nhà?

BÀI 90

Chúa Giê-su chết tại Gô-gô-tha

Tại sao Phi-lát ra lệnh xử tử Chúa Giê-su?

BÀI 91

Chúa Giê-su được sống lại

Những chuyện đáng kinh ngạc nào xảy ra vài ngày sau khi Chúa Giê-su bị giết?

BÀI 92

Chúa Giê-su hiện ra với những người đánh cá

Ngài làm gì để thu hút sự chú ý của họ?

BÀI 93

Chúa Giê-su trở về trời

Trước khi trở về trời, Chúa Giê-su truyền cho các môn đồ một mệnh lệnh vô cùng quan trọng.