Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 77

Người phụ nữ tại giếng nước

Người phụ nữ tại giếng nước

Sau Lễ Vượt Qua, trên đường trở về Ga-li-lê, Chúa Giê-su và các môn đồ đi qua Sa-ma-ri. Khi đến gần thành Si-kha, Chúa Giê-su dừng chân tại một nơi gọi là giếng của Gia-cốp. Trong lúc ngài nghỉ ngơi ở đó, các môn đồ đi vào thành để mua thức ăn.

Có một phụ nữ đến giếng để múc nước. Chúa Giê-su nói với bà: “Xin cho tôi uống chút nước”. Bà ngạc nhiên hỏi: ‘Sao ông nói chuyện với tôi? Tôi là một phụ nữ Sa-ma-ri. Người Do Thái đâu có nói chuyện với người Sa-ma-ri’. Chúa Giê-su đáp: ‘Nếu biết tôi là ai thì chị đã xin tôi nước và tôi sẽ cho chị nước sự sống’. Bà nói với ngài: ‘Tôi chưa hiểu. Ông còn không có thùng múc nước’. Chúa Giê-su đáp lại: “Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa”. Người phụ nữ liền nói: “Thưa ông, xin cho tôi nước ấy”.

Rồi Chúa Giê-su bảo bà: “Hãy về gọi chồng chị đến đây”. Bà đáp: “Tôi không có chồng”. Ngài nói: ‘Chị nói thật. Vì chị đã có năm đời chồng, và hiện giờ chị đang sống chung với một người không phải là chồng chị’. Bà thưa: ‘Tôi nhận thấy ông là một nhà tiên tri. Dân tộc tôi tin rằng có thể thờ phượng Đức Chúa Trời trên núi này, nhưng người Do Thái lại nói chỉ có thể thờ phượng tại Giê-ru-sa-lem. Tôi tin là khi Đấng Mê-si đến, ngài sẽ dạy chúng ta biết cách thờ phượng đúng’. Rồi Chúa Giê-su tiết lộ một điều mà ngài chưa từng nói với ai khác: ‘Tôi chính là Đấng Mê-si’.

 Người phụ nữ vội vàng chạy về thành và nói với dân Sa-ma-ri: ‘Tôi nghĩ là mình đã gặp Đấng Mê-si. Ngài biết mọi điều về tôi! Hãy cùng tôi đến đó mà xem!’. Họ theo bà ra giếng và lắng nghe Chúa Giê-su dạy.

Dân Sa-ma-ri mời Chúa Giê-su ở lại trong thành. Ngài dạy dỗ ở đó trong hai ngày, và nhiều người đặt đức tin nơi ngài. Họ nói với người phụ nữ Sa-ma-ri: ‘Sau khi nghe người này nói, chúng tôi biết người quả là đấng cứu rỗi của thế gian’.

“‘Hãy đến!’. Ai khát, hãy đến; người nào muốn, hãy lấy nước sự sống miễn phí”.—Khải huyền 22:17