Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 82

Chúa Giê-su dạy môn đồ cầu nguyện

Chúa Giê-su dạy môn đồ cầu nguyện

Mọi điều người Pha-ri-si làm đều là để gây ấn tượng với dân chúng. Họ làm điều tử tế hoặc cầu nguyện ở nơi công cộng chỉ để được người khác chú ý. Người Pha-ri-si học thuộc lòng và lặp đi lặp lại những bài cầu nguyện dài tại các nhà hội, góc đường, là những nơi mà người ta có thể nghe thấy. Vì thế, dân chúng rất ngạc nhiên khi nghe Chúa Giê-su bảo: ‘Đừng cầu nguyện như người Pha-ri-si. Họ tưởng rằng hễ nói nhiều thì sẽ gây ấn tượng với Đức Chúa Trời, nhưng không phải đâu. Cầu nguyện là việc giữa anh em với Đức Giê-hô-va. Đừng lặp đi lặp lại. Đức Giê-hô-va muốn anh em nói với ngài những điều từ đáy lòng.

Anh em nên cầu nguyện như sau: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho danh Cha được nên thánh. Xin Nước Cha được đến,  ý Cha được thực hiện ở dưới đất cũng như trên trời”’. Chúa Giê-su cũng nói họ nên cầu xin có đủ thức ăn trong ngày, được tha tội và cầu nguyện về những vấn đề riêng.

Chúa Giê-su nói: ‘Đừng bao giờ ngừng cầu nguyện. Cứ xin Cha Giê-hô-va những điều tốt lành. Cha mẹ nào cũng muốn cho con mình vật tốt. Nếu con xin bánh, anh em có cho đá không? Nếu con xin cá, anh em có cho rắn không?’.

Rồi Chúa Giê-su giải thích bài học: ‘Nếu anh em còn biết cho con mình những món quà tốt đẹp, thì Cha Giê-hô-va lại càng muốn ban thần khí thánh cho anh em. Điều anh em cần làm là cầu xin’. Em có làm theo lời khuyên của Chúa Giê-su không? Em thường cầu nguyện về những điều gì?

“Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho”.​—Ma-thi-ơ 7:7