Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 83

Chúa Giê-su cho hàng ngàn người ăn

Chúa Giê-su cho hàng ngàn người ăn

Ngay trước Lễ Vượt Qua năm 32 công nguyên, các sứ đồ trở về từ một chuyến rao giảng. Họ rất mệt, nên Chúa Giê-su cùng họ lên thuyền đến Bết-sai-đa để nghỉ ngơi. Nhưng khi thuyền gần cập bờ, Chúa Giê-su thấy hàng ngàn người đã đi theo ngài và các sứ đồ. Dù muốn ở một mình với các sứ đồ, nhưng Chúa Giê-su vẫn đón tiếp đoàn dân cách tử tế. Ngài chữa lành người bệnh và bắt đầu dạy dỗ họ. Suốt cả ngày, Chúa Giê-su dạy họ về Nước Đức Chúa Trời. Đến xế chiều, các sứ đồ tới thưa với Chúa Giê-su: ‘Dân chúng chắc là đói rồi. Xin Thầy cho họ về để mua thức ăn’.

Nhưng Chúa Giê-su nói: ‘Họ không cần về. Anh em hãy cho họ thứ gì để ăn’. Các sứ đồ hỏi: ‘Ngài muốn chúng tôi đi mua bánh cho họ ăn sao?’. Một sứ đồ là Phi-líp nói: ‘Dù có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không đủ mua bánh cho cả đoàn dân này’.

Chúa Giê-su hỏi: ‘Chúng ta có bao nhiêu thức ăn?’. Anh-rê đáp: ‘Thưa, năm cái bánh và hai con cá. Chẳng đáng là bao’. Chúa Giê-su bảo: “Hãy đem bánh và cá lại đây”. Ngài truyền cho dân chúng ngồi xuống trên cỏ thành từng nhóm 50 và 100 người. Chúa Giê-su cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời cầu nguyện. Rồi ngài đưa thức ăn cho các sứ đồ, và họ chuyền cho đoàn dân. Năm ngàn người nam cùng với phụ nữ và trẻ em đều được ăn no nê. Sau đó, các sứ đồ gom lại những miếng bánh thừa để không  phí phạm. Họ gom được 12 giỏ đầy! Đó đúng là một phép lạ kỳ diệu, phải không?

Người dân ấn tượng trước chuyện ấy đến nỗi họ muốn tôn Chúa Giê-su làm vua. Nhưng Chúa Giê-su biết đó chưa phải là lúc Đức Giê-hô-va muốn ngài làm vua. Thế nên, ngài cho đoàn dân về và bảo các sứ đồ qua bên kia biển Ga-li-lê. Họ lên thuyền, còn Chúa Giê-su đi lên núi một mình. Tại sao? Vì ngài muốn có thời gian cầu nguyện với Cha. Dù bận rộn đến mức nào, Chúa Giê-su luôn dành thời gian cầu nguyện.

“Hãy làm việc, không phải vì thức ăn hay bị thối rữa, nhưng vì thức ăn tồn tại mãi và mang lại sự sống vĩnh cửu, là thức ăn mà Con Người sẽ ban cho anh em”.​—Giăng 6:27