Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 78

Chúa Giê-su rao truyền thông điệp Nước Trời

Chúa Giê-su rao truyền thông điệp Nước Trời

Một thời gian ngắn sau khi chịu phép báp-têm, Chúa Giê-su bắt đầu rao truyền: “Nước Trời đã đến gần”. Các môn đồ theo Chúa Giê-su đi khắp Ga-li-lê và Giu-đê. Khi trở lại quê hương là Na-xa-rét, Chúa Giê-su vào nhà hội, mở cuộn sách Ê-sai và đọc lớn tiếng: ‘Đức Giê-hô-va đã ban thần khí thánh cho tôi để rao truyền tin mừng’. Điều này có nghĩa gì? Đó là dù người ta muốn thấy Chúa Giê-su làm phép lạ, nhưng lý do chính ngài nhận được thần khí thánh là để rao truyền tin mừng. Rồi ngài nói với những người đang lắng nghe: ‘Hôm nay, lời tiên tri này đã thành sự thật’.

Sau đó, Chúa Giê-su đến biển Ga-li-lê. Tại đấy, ngài gặp bốn môn đồ làm nghề đánh cá. Ngài mời họ: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những tay đánh lưới người”. Tên của họ là Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng. Họ lập tức bỏ nghề đánh cá và đi theo ngài. Chúa Giê-su và những môn đồ này đi khắp Ga-li-lê, rao truyền về Nước của Đức Giê-hô-va. Họ giảng tại nhà hội, chợ và trên đường phố. Họ đi đến đâu cũng có đoàn dân đông kéo theo. Tiếng tăm của Chúa Giê-su đồn ra khắp nơi, đến cả xứ Sy-ri xa xôi.

Với thời gian, Chúa Giê-su ban cho một số môn đồ quyền năng để chữa bệnh và đuổi quỷ. Những môn đồ khác cùng ngài đi rao giảng từ thành này sang thành kia, làng này sang làng khác. Một số phụ nữ trung thành, gồm Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, Su-xan-nơ và những người khác, chăm sóc cho Chúa Giê-su và các môn đồ.

Sau khi huấn luyện các môn đồ, Chúa Giê-su phái họ đi rao giảng. Họ đi khắp Ga-li-lê, giúp nhiều người khác nữa trở thành môn đồ và chịu phép báp-têm. Số người muốn trở thành môn đồ nhiều đến mức Chúa Giê-su ví họ với cánh đồng sẵn sàng để thu hoạch. Ngài nói: ‘Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va sai thêm thợ gặt đến thu hoạch vụ mùa’. Sau đó, ngài chọn 70 môn đồ và phái họ đi từng đôi để rao giảng trong khắp xứ Giu-đê. Họ dạy mọi loại người về Nước Trời.  Khi trở lại, các môn đồ háo hức kể cho Chúa Giê-su những gì đã xảy ra. Ác Quỷ không thể làm gì để cản trở công việc rao giảng.

Chúa Giê-su trang bị cho các môn đồ để sau khi ngài trở về trời, họ tiếp tục thi hành công việc quan trọng này. Ngài phán: ‘Hãy rao truyền tin mừng ra khắp đất. Hãy dạy dỗ người ta về Lời Đức Chúa Trời và làm phép báp-têm cho họ’.

“Tôi cũng phải rao truyền tin mừng về Nước Đức Chúa Trời ở các thành khác nữa, vì tôi được phái đến để làm việc đó”.—Lu-ca 4:43