Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 81

Bài giảng trên núi

Bài giảng trên núi

Sau khi chọn 12 sứ đồ, Chúa Giê-su đi xuống núi và tới chỗ đoàn dân đang nhóm lại. Họ đến từ Ga-li-lê, Giu-đê, Ty-rơ, Si-đôn, Sy-ri và bên kia sông Giô-đanh. Họ đưa những người bệnh và người bị quỷ ám đến với ngài. Chúa Giê-su chữa lành tất cả. Rồi ngài ngồi trên sườn núi và bắt đầu giảng. Ngài cho biết chúng ta phải làm gì để trở thành bạn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhận biết mình cần Đức Giê-hô-va và học cách yêu thương ngài. Nhưng chúng ta không thể yêu thương Đức Chúa Trời nếu không yêu thương người khác. Chúng ta phải tử tế và công bằng với mọi người, ngay cả kẻ thù.

Chúa Giê-su phán: ‘Yêu bạn bè thôi thì chưa đủ. Anh em cũng cần yêu kẻ thù và hết lòng tha thứ cho người khác. Nếu người khác giận mình, hãy lập tức đi gặp người đó và xin lỗi. Nếu muốn người ta làm gì cho mình, hãy làm như vậy cho họ’.

 Chúa Giê-su cũng đưa ra những lời khuyên khôn ngoan về của cải vật chất. Ngài nói: ‘Được làm bạn với Đức Giê-hô-va quan trọng hơn có nhiều tiền. Một tên trộm có thể lấy tiền của anh em, nhưng không ai lấy được tình bạn của anh em với Đức Giê-hô-va. Đừng lo lắng mình sẽ ăn gì, uống gì hoặc mặc gì. Hãy xem loài chim trời, Đức Chúa Trời luôn bảo đảm chúng có đủ đồ ăn. Lo lắng sẽ không làm cho đời anh em dài thêm một ngày nào. Hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va biết anh em cần gì’.

Đoàn dân chưa từng nghe ai giảng như Chúa Giê-su. Các nhà lãnh đạo tôn giáo không dạy họ những điều như thế. Tại sao Chúa Giê-su là thầy vĩ đại? Vì mọi điều ngài dạy đều đến từ Đức Giê-hô-va.

“Hãy mang ách của tôi và học theo tôi, vì tôi là người ôn hòa và có lòng khiêm nhường. Anh em sẽ được lại sức”.​—Ma-thi-ơ 11:29