Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 68

Ê-li-sa-bét có con

Ê-li-sa-bét có con

Hơn 400 năm sau khi tường thành Giê-ru-sa-lem được xây lại, có một thầy tế lễ tên là Xa-cha-ri cùng vợ là Ê-li-sa-bét sống gần Giê-ru-sa-lem. Họ cưới nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có con. Ngày nọ, Xa-cha-ri đang dâng hương trong nơi thánh của đền thờ thì thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra. Xa-cha-ri hốt hoảng, nhưng thiên sứ nói với ông: ‘Đừng sợ. Tôi đến báo cho anh tin mừng từ Đức Giê-hô-va. Vợ anh là Ê-li-sa-bét sẽ sinh một con trai. Anh phải đặt tên con là Giăng. Đức Giê-hô-va đã chọn Giăng để làm một công việc đặc biệt’. Xa-cha-ri hỏi: ‘Làm sao tôi tin được? Vì tôi và vợ đã quá tuổi sinh con’. Thiên sứ trả lời: ‘Chính Đức Chúa Trời sai tôi đến báo tin mừng này cho anh. Nhưng vì không tin lời tôi nên anh sẽ bị câm cho đến khi đứa trẻ ra đời’.

Xa-cha-ri ở trong nơi thánh lâu hơn thường lệ. Thế nên lúc ông đi ra, dân chúng đang đợi bên ngoài muốn biết là có chuyện gì. Xa-cha-ri không nói được mà phải dùng tay ra dấu. Thấy vậy, họ biết ông vừa nhận được thông điệp từ Đức Giê-hô-va.

Ít lâu sau, Ê-li-sa-bét có thai và sinh một con trai, đúng như lời thiên sứ đã nói. Bạn bè và họ hàng của bà kéo đến thăm đứa trẻ. Họ rất mừng cho bà. Ê-li-sa-bét bảo: ‘Tên nó sẽ là Giăng’. Họ nói: ‘Gia đình bà đâu có ai mang tên đó. Hãy đặt tên nó là Xa-cha-ri, theo tên cha’. Nhưng Xa-cha-ri viết: “Tên nó là Giăng”. Ngay lúc ấy, ông nói được! Sự việc đồn ra khắp Giu-đê, và mọi người thắc mắc: ‘Lớn lên, đứa trẻ này sẽ là người như thế nào?’.

Rồi Xa-cha-ri được tràn đầy thần khí thánh và tiên tri rằng: ‘Nguyện Đức Giê-hô-va được chúc tụng. Ngài đã hứa với Áp-ra-ham rằng ngài sẽ ban một đấng cứu rỗi,  là Đấng Mê-si, để giải cứu chúng ta. Giăng sẽ là nhà tiên tri và dọn đường cho Đấng Mê-si’.

Một điều kỳ lạ cũng xảy đến cho người họ hàng của Ê-li-sa-bét là Ma-ri. Hãy cùng tìm hiểu trong chương tiếp theo nhé!

“Với loài người thì không thể, nhưng với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể”.—Ma-thi-ơ 19:26