Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 57

Đức Giê-hô-va phái Giê-rê-mi rao truyền lời ngài

Đức Giê-hô-va phái Giê-rê-mi rao truyền lời ngài

Đức Giê-hô-va chọn Giê-rê-mi làm nhà tiên tri cho dân Giu-đa. Ngài bảo Giê-rê-mi rao truyền lời ngài và cảnh báo dân từ bỏ những việc làm xấu xa. Giê-rê-mi thưa: ‘Lạy Đức Giê-hô-va, con chỉ là đứa trẻ, không biết ăn nói thế nào’. Đức Giê-hô-va liền trấn an: ‘Đừng sợ. Ta sẽ cho con biết những lời phải nói. Ta sẽ giúp đỡ con’.

Đức Giê-hô-va bảo Giê-rê-mi tập hợp các trưởng lão trong dân, rồi đập tan một bình đất trước mặt họ và nói: ‘Giê-ru-sa-lem sẽ bị đập tan giống như vậy’. Các trưởng lão rất giận dữ khi Giê-rê-mi làm theo điều Đức Giê-hô-va bảo. Thầy tế lễ Pha-su-rơ đánh Giê-rê-mi và tra ông vào cùm. Suốt cả đêm, Giê-rê-mi không thể cử động. Pha-su-rơ thả ông ra vào sáng hôm sau. Ông than với Đức Giê-hô-va: ‘Con không chịu đựng nổi. Con sẽ không rao lời ngài nữa’. Nhưng ông có bỏ cuộc thật không? Không. Sau khi suy nghĩ kỹ hơn, Giê-rê-mi nói tiếp: ‘Lời ngài như lửa cháy bên trong con. Con không thể ngừng rao truyền lời ấy’. Vậy, ông tiếp tục cảnh báo dân chúng.

Nhiều năm sau, có một vị vua mới ở Giu-đa. Các thầy tế lễ và tiên tri giả rất khó chịu khi nghe những lời Giê-rê-mi rao truyền. Họ nói với các quan: “Kẻ này đáng lãnh án tử hình”. Giê-rê-mi đáp: ‘Nếu các người giết tôi là giết một người vô tội. Tôi truyền lời của Đức Giê-hô-va, chứ không phải của mình’. Nghe vậy, các quan nói: “Người này không đáng lãnh án tử hình”.

 Giê-rê-mi tiếp tục rao truyền, và điều này khiến một số quan nổi giận. Họ xin vua xử tử Giê-rê-mi. Vua cho phép họ muốn làm gì với Giê-rê-mi tùy ý. Thế là họ bắt Giê-rê-mi và bỏ xuống một giếng sâu đầy bùn để ông chết dưới đó. Giê-rê-mi dần bị lún xuống bùn.

Một triều thần trong cung vua tên là Ê-bết-mê-lết thưa với vua: ‘Các quan đã bỏ Giê-rê-mi xuống một cái giếng! Nếu cứ để thế thì ông ấy sẽ chết mất’. Vua ra lệnh cho Ê-bết-mê-lết dẫn theo 30 người và kéo Giê-rê-mi lên khỏi giếng. Thật vậy, Giê-rê-mi không để bất cứ điều gì ngăn cản mình rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Ông đúng là gương tốt cho chúng ta noi theo phải không?

“Anh em sẽ bị mọi người thù ghét vì danh tôi, nhưng ai bền chí chịu đựng cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu”.—Ma-thi-ơ 10:22