Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 63

Dòng chữ trên tường

Dòng chữ trên tường

Bấy giờ, Ben-sát-xa là vua của Ba-by-lôn. Đêm nọ, ông mở tiệc đãi một ngàn vị quan. Ông sai tôi tớ mang đến các chén bằng vàng mà Nê-bu-cát-nết-xa đã lấy từ đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua cùng các vị khách dùng những chén ấy uống rượu và ca ngợi các thần của họ. Thình lình, có một bàn tay người xuất hiện và viết những dòng chữ bí ẩn trên tường của phòng tiệc.

Ben-sát-xa sợ tái mặt. Ông cho gọi các pháp sư đến và hứa: ‘Ai giải nghĩa được những chữ này sẽ đứng hàng thứ ba trong vương quốc Ba-by-lôn’. Họ cố thử nhưng không ai giải nghĩa được. Rồi hoàng hậu bước vào và nói: ‘Có một người tên là Đa-ni-ên, trước đây thường giải nghĩa các giấc mơ cho cha ngài là Nê-bu-cát-nết-xa. Người có thể giải nghĩa những chữ này cho ngài’.

Đa-ni-ên được dẫn vào gặp vua. Ben-sát-xa nói với ông: ‘Nếu ngươi có thể đọc những chữ này và giải nghĩa cho ta thì ngươi sẽ được đeo vòng cổ bằng vàng và đứng hàng thứ ba trong vương quốc Ba-by-lôn’. Đa-ni-ên đáp: ‘Xin bệ hạ giữ lại những món quà đó. Hạ thần sẽ giải nghĩa những chữ này cho ngài. Cha ngài là Nê-bu-cát-nết-xa kiêu ngạo nên Đức Giê-hô-va đã hạ nhục người. Dù biết mọi điều ấy nhưng ngài vẫn khinh thường Đức Giê-hô-va, dùng các chén bằng vàng của đền thờ để uống rượu. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã khắc những chữ này: Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken và Phác-sin. Đây là lời giải nghĩa: Người Mê-đi và Ba Tư sẽ chiếm Ba-by-lôn. Còn ngài sẽ không được làm vua nữa’.

Thành Ba-by-lôn rất kiên cố, dường như không thể chinh phục. Thành được bảo vệ bởi những  bức tường dày và một dòng sông sâu. Nhưng ngay trong đêm ấy, quân Mê-đi và Ba Tư tấn công. Vua Si-ru của Ba Tư đã rẽ nước sông để quân lính có thể băng qua và tiến thẳng đến cổng thành. Các cổng mở toang! Quân lính xông vào chiếm thành và giết vua Ben-sát-xa. Sau đó, Si-ru cai trị Ba-by-lôn.

Trong năm ấy, Si-ru tuyên bố: ‘Đức Giê-hô-va bảo ta xây lại đền thờ của ngài tại Giê-ru-sa-lem. Trong vòng dân ngài, bất cứ ai muốn giúp đều được phép đi’. Vậy đúng như lời Đức Giê-hô-va hứa, 70 năm sau khi Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt, nhiều người Do Thái trở về quê hương. Si-ru cũng trả lại các chén bằng bạc và vàng cùng các vật dụng mà Nê-bu-cát-nết-xa đã lấy từ đền thờ. Em có thấy Đức Giê-hô-va dùng Si-ru để giúp dân ngài thế nào không?

“Nó đã sụp đổ rồi! Ba-by-lôn Lớn đã sụp đổ rồi, nó đã trở thành nơi trú ngụ của các quỷ”.—Khải huyền 18:2