Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 64

Đa-ni-ên trong hầm sư tử

Đa-ni-ên trong hầm sư tử

Một vua khác của Ba-by-lôn là Đa-ri-út người Mê-đi. Vua nhận thấy Đa-ni-ên rất giỏi nên lập ông cai quản các quan chức cấp cao. Những người này ghen tị với Đa-ni-ên và muốn hại ông. Họ biết Đa-ni-ên cầu nguyện với Đức Giê-hô-va mỗi ngày ba lần, nên đến tâu với vua Đa-ri-út: ‘Thưa đức vua, xin hãy ra một điều luật là mọi người chỉ được cầu nguyện với một mình ngài mà thôi. Ai vi phạm luật phải bị ném vào hầm sư tử’. Đa-ri-út đồng ý và ký vào điều luật.

Ngay khi biết luật ấy, Đa-ni-ên đi về nhà. Trước cửa sổ mở, ông quỳ xuống và cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Những kẻ ghen tị kia xông vào và bắt gặp ông đang cầu nguyện. Họ liền chạy đến tố cáo với vua: ‘Đa-ni-ên đã vi phạm luật. Ông ta cứ cầu nguyện với Đức Chúa Trời của ông ta một ngày ba lần’. Đa-ri-út rất quý mến Đa-ni-ên nên không muốn ông phải chết. Suốt cả ngày, vua cố nghĩ cách cứu Đa-ni-ên. Nhưng một khi luật đã được vua ký thì ngay cả vua cũng không thể thay đổi. Đa-ri-út đành truyền lệnh ném Đa-ni-ên vào hầm chứa đầy những con sư tử hung dữ.

 Đêm ấy Đa-ri-út lo lắng cho Đa-ni-ên đến nỗi không ngủ được. Sáng hôm sau, vua vội vàng đến hầm sư tử và cất tiếng gọi Đa-ni-ên: ‘Đức Chúa Trời của ngươi có giải cứu ngươi không?’.

Có tiếng đáp lại, đó là Đa-ni-ên! Ông nói với Đa-ri-út: ‘Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã bịt miệng sư tử nên chúng không làm hại hạ thần’. Đa-ri-út rất vui mừng! Vua ra lệnh mang Đa-ni-ên lên khỏi hầm. Trên người Đa-ni-ên không có đến một vết trầy. Rồi vua truyền: ‘Hãy ném những kẻ đã tố cáo Đa-ni-ên vào hầm sư tử’. Họ vừa bị ném xuống thì sư tử đã vồ lấy và ăn thịt họ.

Đa-ri-út ban lệnh này cho dân: ‘Mọi người phải kính sợ Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên bởi ngài đã giải cứu Đa-ni-ên khỏi vuốt sư tử’.

Em có cầu nguyện với Đức Giê-hô-va mỗi ngày như Đa-ni-ên không?

“Đức Giê-hô-va biết cách giải cứu người có lòng sùng kính ra khỏi cơn thử thách”.​—2 Phi-e-rơ 2:9