Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu phần 10

Giới thiệu phần 10

Đức Giê-hô-va là Vua trên tất cả. Ngài đã và sẽ luôn nắm quyền kiểm soát. Chẳng hạn, ngài đã giải thoát Giê-rê-mi khỏi hố sự chết. Ngài đã cứu Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô khỏi lò lửa hực và cứu Đa-ni-ên khỏi miệng sư tử. Đức Giê-hô-va cũng bảo vệ Ê-xơ-tê để bà giải cứu cả dân tộc. Ngài sẽ không cho phép sự gian ác kéo dài mãi. Các lời tiên tri về pho tượng khổng lồ và một cây cao lớn đảm bảo rằng không lâu nữa Nước của Đức Giê-hô-va sẽ loại trừ mọi sự gian ác và cai trị cả trái đất.

TRONG PHẦN NÀY

BÀI 57

Đức Giê-hô-va phái Giê-rê-mi rao truyền lời ngài

Điều mà nhà tiên tri trẻ này nói đã khiến các trưởng lão của Giu-đa nổi giận.

BÀI 58

Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt

Dân Giu-đa tiếp tục thờ thần giả, vì thế Đức Giê-hô-va từ bỏ họ.

BÀI 59

Bốn chàng trai vâng lời Đức Giê-hô-va

Những chàng trai Giu-đa quyết tâm giữ lòng trung thành với Đức Giê-hô-va, ngay cả trong triều ở Ba-by-lôn.

BÀI 60

Vương quốc sẽ còn đến muôn đời

Đa-ni-ên giải thích ý nghĩa giấc mơ kỳ lạ của Nê-bu-cát-nết-xa.

BÀI 61

Họ không chịu thờ pho tượng

Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô không chịu thờ pho tượng bằng vàng của vua Ba-by-lôn.

BÀI 62

Vương quốc như một cây cao lớn

Giấc mơ của Nê-bu-cát-nết-xa báo trước về tương lai của chính mình.

BÀI 63

Dòng chữ trên tường

Những dòng chữ bí ẩn trên tường xuất hiện khi nào và có ý nghĩa gì?

BÀI 64

Đa-ni-ên trong hầm sư tử

Hãy cầu nguyện với Đức Giê-hô-va mỗi ngày, giống như Đa-ni-ên đã làm!

BÀI 65

Ê-⁠xơ-tê cứu dân tộc mình

Dù là người ngoại quốc nhưng từ một đứa trẻ mồ côi, cô đã trở thành hoàng hậu.

BÀI 66

Ê-⁠xơ-ra dạy Luật pháp Đức Chúa Trời

Sau khi dân Y-⁠sơ-ra-ên lắng nghe Ê-⁠xơ-ra, họ lập một lời hứa đặc biệt với Đức Chúa Trời.

BÀI 67

Tường thành Giê-ru-sa-lem

Nê-hê-mi biết những kẻ thù đang lập mưu để tấn công. Tại sao ông không sợ?