Bài học từ Kinh Thánh

Ấn phẩm này sẽ giúp em tìm hiểu theo trình tự thời gian, từ lời tường thuật về sự sáng tạo, đến sự ra đời và thánh chức của Chúa Giê-su, và Nước Trời đến.

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

Sách này có thể được dùng như thế nào?

BÀI 1

Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất

Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời đã tạo ra trời và đất. Tại sao Đức Chúa Trời làm nên một thiên sứ trước mọi tạo vật khác?

BÀI 2

Đức Chúa Trời tạo ra người nam và người nữ đầu tiên

Đức Chúa Trời đã tạo ra người nam, người nữ đầu tiên và đặt họ trong vườn Ê-đen. Ngài muốn họ sinh con cái và làm cho cả trái đất trở thành địa đàng.

BÀI 3

A-đam và Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời

Một cây ở giữa vườn Ê-đen có gì đặc biệt? Tại sao Ê-va ăn trái của cây đó?

BÀI 4

Giận dữ dẫn đến giết người

Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của A-bên nhưng không chấp nhận lễ vật của Ca-in. Biết điều này, Ca-in rất giận dữ và đã làm một chuyện tồi tệ.

BÀI 5

Tàu Nô-ê

Khi các thiên sứ lấy phụ nữ trên đất làm vợ, họ sinh ra những người con khổng lồ và hung dữ. Sự hung bạo lan tràn khắp nơi. Nhưng Nô-ê thì khác, ông yêu mến và vâng lời Đức Giê-hô-va.

BÀI 6

Tám người sống sót

Mưa trút xuống suốt 40 ngày và 40 đêm. Nô-ê và gia đình đã ở trong tàu hơn một năm. Cuối cùng cũng đến lúc họ có thể ra ngoài.

BÀI 7

Tháp Ba-bên

Người ta quyết định xây một thành và một cái tháp có đỉnh cao đến tận trời. Tại sao Đức Chúa Trời khiến họ đột nhiên nói các ngôn ngữ khác?

BÀI 8

Áp-ra-ham và Sa-ra vâng lời Đức Chúa Trời

Tại sao Áp-ra-ham và Sa-ra từ bỏ nhà cửa ở thành phố U-rơ để sống nay đây mai đó trong xứ Ca-na-an?

BÀI 9

Đứa con hằng mong ước!

Làm thế nào Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa với Áp-ra-ham? Người con trai nào của Áp-ra-ham sẽ được dự phần vào lời hứa đó, Y-sác hay Ích-ma-ên?

BÀI 10

Hãy nhớ vợ của Lót

Đức Chúa Trời cho mưa lửa và diêm sinh trút xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Tại sao những thành này bị hủy diệt? Tại sao chúng ta nên nhớ tới vợ của Lót?

BÀI 11

Thử thách về đức tin

Đức Chúa Trời nói với Áp-ra-ham: ‘Con hãy dẫn con trai duy nhất của mình đến xứ Mô-ri-a và dâng nó làm vật tế lễ trên một ngọn núi ở đó’. Áp-ra-ham đã đối mặt với thử thách đức tin này như thế nào?

BÀI 12

Gia-cốp nhận phần thừa kế

Y-sác và Rê-bê-ca có hai con trai sinh đôi là Ê-sau và Gia-cốp. Ê-sau sinh ra trước nên sẽ được thừa hưởng một phần thừa kế đặc biệt. Tại sao ông đổi điều đó để lấy một bát canh đậu?

BÀI 13

Gia-cốp và Ê-sau làm hòa

Làm thế nào Gia-cốp nhận được ân phước từ thiên sứ? Và ông đã làm hòa với Ê-sau như thế nào?

BÀI 14

Một nô lệ vâng lời Đức Chúa Trời

Giô-sép làm điều đúng nhưng vẫn phải chịu đau khổ cùng cực. Tại sao?

BÀI 15

Đức Giê-hô-va không hề quên Giô-sép

Dù Giô-sép ở xa gia đình, Đức Chúa Trời đã chứng tỏ là luôn ở cùng ông.

BÀI 16

Gióp là ai?

Ông đã vâng lời Đức Giê-hô-va ngay cả khi khó khăn.

BÀI 17

Môi-se chọn thờ phượng Đức Giê-hô-va

Khi còn bé, Môi-se đã được cứu nhờ kế hoạch thông minh của mẹ.

BÀI 18

Bụi gai cháy

Tại sao bụi gai cứ cháy mãi mà không bị thiêu rụi?

BÀI 19

Ba tai vạ đầu tiên

Pha-ra-ôn đã đem đến tai vạ cho dân mình vì ông kiêu ngạo tới mức không chịu làm một điều đơn giản.

BÀI 20

Sáu tai vạ kế tiếp

Những tai vạ này có điểm gì khác với ba tai vạ đầu?

BÀI 21

Tai vạ thứ mười

Tai vạ này khủng khiếp đến mức Pha-ra-ôn kiêu ngạo cuối cùng cũng phải bỏ cuộc.

BÀI 22

Phép lạ tại Biển Đỏ

Pha-ra-ôn đã vượt qua tai vạ thứ mười, nhưng liệu ông có sống sót qua phép lạ này của Đức Chúa Trời không?

BÀI 23

Họ hứa nguyện với Đức Giê-hô-va

Dân Y-⁠sơ-ra-ên đã lập một lời hứa nguyện đặc biệt với Đức Chúa Trời khi đóng trại tại núi Si-nai.

BÀI 24

Họ không giữ lời

Trong khi Môi-se nhận Mười Điều Răn, dân chúng đã phạm một tội khủng khiếp.

BÀI 25

Một lều thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời

Cái lều đặc biệt này có chứa Hòm Giao Ước.

BÀI 26

Mười hai người do thám

Giô-suê và Ca-lép khác với mười người còn lại cũng được cử đi do thám xứ Ca-na-an.

BÀI 27

Họ chống lại Đức Giê-hô-va

Cô-rê, Đa-than, A-bi-ram cùng 250 người khác đã không nhận ra một sự thật quan trọng về Đức Giê-hô-va.

BÀI 28

Con lừa của Ba-la-am biết nói

Con lừa thấy một người mà Ba-la-am không thấy.

BÀI 29

Đức Giê-hô-va chọn Giô-suê

Những chỉ dẫn Đức Chúa Trời ban cho Giô-suê cũng có thể giúp ích cho chúng ta ngày nay.

BÀI 30

Ra-háp giấu hai người do thám

Tường thành Giê-ri-cô đổ sập nhưng nhà của Ra-háp vẫn đứng vững dù được xây trên tường thành.

BÀI 31

Giô-suê và dân Ga-ba-ôn

Giô-suê cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Hỡi mặt trời, hãy đứng yên!”. Ngài có nhậm lời ông không?

BÀI 32

Người lãnh đạo mới và hai phụ nữ can đảm

Khi Giô-suê qua đời, dân Y-⁠sơ-ra-ên đã thờ thần tượng. Cuộc sống trở nên khó khăn, nhưng có sự trợ giúp của quan xét Ba-rác, nữ tiên tri Đê-bô-ra và Gia-ên.

BÀI 33

Na-ô-mi và Ru-tơ

Hai góa phụ trở về nước Y-⁠sơ-ra-ên. Một người là Ru-tơ, cô đã ra đồng làm việc và được Bô-ô chú ý đến.

BÀI 34

Ghi-đê-ôn đánh bại quân Ma-đi-an

Sau những năm bị dân Ma-đi-an hành hạ, dân Y-⁠sơ-ra-ên đã kêu cầu Đức Giê-hô-va. Làm thế nào đội quân ít người của Ghi-đê-ôn đánh bại 135.000 quân thù?

BÀI 35

Ha-na cầu xin một con trai

Ên-ca-na dắt Ha-na, Phê-ni-na và gia đình đến lều thánh ở Si-lô để thờ phượng. Ở đó, Ha-na cầu xin một con trai. Một năm sau, cô đã sinh Sa-mu-ên!

BÀI 36

Lời hứa của Giép-thê

Giép-thê đã hứa điều gì và tại sao? Con gái của Giép-thê phản ứng ra sao về lời hứa của ông?

BÀI 37

Đức Giê-hô-va phán qua Sa-mu-ên

Hai con trai của Hê-li là thầy tế lễ ở lều thánh, nhưng họ không vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Sa-mu-ên thì khác, và Đức Giê-hô-va đã phán với Sa-mu-ên.

BÀI 38

Đức Giê-hô-va ban cho Sam-sôn sức mạnh

Đức Chúa Trời ban cho Sam-sôn sức mạnh để chiến đấu với người Phi-li-tia. Nhưng vì quyết định thiếu khôn ngoan, Sam-sôn đã bị người Phi-li-tia bắt.

BÀI 39

Vua đầu tiên của Y-⁠sơ-ra-ên

Đức Chúa Trời dùng quan xét để dẫn dắt dân Y-⁠sơ-ra-ên, nhưng họ đòi một vua. Sau-lơ được xức dầu để làm vua, nhưng sau đó Đức Giê-hô-va đã từ bỏ ông. Tại sao?

BÀI 40

Đa-vít và Gô-li-át

Đức Giê-hô-va chọn Đa-vít làm vua kế tiếp của Y-⁠sơ-ra-ên, và Đa-vít đã chứng tỏ là xứng đáng.

BÀI 41

Đa-vít và Sau-lơ

Tại sao một trong hai người này lại ghét người kia, nhưng người bị ghét đối xử thế nào?

BÀI 42

Giô-na-than can đảm và trung thành

Con trai của vua trở thành bạn thân của Đa-vít.

BÀI 43

Vua Đa-vít phạm tội

Một quyết định sai lầm dẫn đến nhiều tai họa.

BÀI 44

Đền thờ dành cho Đức Giê-hô-va

Đức Chúa Trời hài lòng về lời cầu xin của vua Sa-lô-môn và ban cho vua những đặc ân lớn lao.

BÀI 45

Vương quốc bị phân chia

Nhiều người Y-⁠sơ-ra-ên ngưng thờ phượng Đức Giê-hô-va.

BÀI 46

Cuộc đối đầu trên núi Cạt-mên

Ai là Đức Chúa Trời thật? Đức Giê-hô-va hay Ba-anh?

BÀI 47

Đức Giê-hô-va thêm sức cho Ê-li-gia

Em nghĩ ngài cũng có thể thêm sức cho em không?

BÀI 48

Con trai của một bà góa được sống lại

Hai phép lạ trong cùng một ngôi nhà!

BÀI 49

Hoàng hậu độc ác bị trừng phạt

Giê-xa-bên bày mưu giết Na-bốt để cướp lấy vườn nho của ông! Đức Giê-hô-va thấy sự độc ác của bà ta.

BÀI 50

Đức Giê-hô-va bảo vệ Giê-hô-sa-phát

Vua Giê-hô-sa-phát cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi Giu-đa bị quân thù đe dọa.

BÀI 51

Vị tướng và bé gái

Bé gái người Y-⁠sơ-ra-ên nói cho bà chủ của mình về quyền năng của Đức Giê-hô-va, và một phép lạ đã xảy ra.

BÀI 52

Đạo quân rực lửa của Đức Giê-hô-va

Làm thế nào người hầu việc của Ê-li-sê nhận ra là ‘bên chúng ta đông hơn bên họ’?

BÀI 53

Lòng can đảm của Giê-hô-gia-đa

Một thầy tế lễ trung thành đã chống lại bà hoàng hậu độc ác.

BÀI 54

Đức Giê-hô-va kiên nhẫn với Giô-na

Tại sao một nhà tiên tri của Đức Chúa Trời bị con cá lớn nuốt? Làm thế nào ông ra khỏi đó? Và Đức Giê-hô-va dạy ông bài học nào?

BÀI 55

Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bảo vệ Ê-xê-chia

Kẻ thù của Giu-đa nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ không bảo vệ dân ngài, nhưng họ đã lầm!

BÀI 56

Giô-si-a yêu mến Luật pháp Đức Chúa Trời

Giô-si-a lên ngôi làm vua Giu-đa lúc tám tuổi, và ông giúp dân chúng thờ phượng Đức Giê-hô-va.

BÀI 57

Đức Giê-hô-va phái Giê-rê-mi rao truyền lời ngài

Điều mà nhà tiên tri trẻ này nói đã khiến các trưởng lão của Giu-đa nổi giận.

BÀI 58

Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt

Dân Giu-đa tiếp tục thờ thần giả, vì thế Đức Giê-hô-va từ bỏ họ.

BÀI 59

Bốn chàng trai vâng lời Đức Giê-hô-va

Những chàng trai Giu-đa quyết tâm giữ lòng trung thành với Đức Giê-hô-va, ngay cả trong triều ở Ba-by-lôn.

BÀI 60

Vương quốc sẽ còn đến muôn đời

Đa-ni-ên giải thích ý nghĩa giấc mơ kỳ lạ của Nê-bu-cát-nết-xa.

BÀI 61

Họ không chịu thờ pho tượng

Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô không chịu thờ pho tượng bằng vàng của vua Ba-by-lôn.

BÀI 62

Vương quốc như một cây cao lớn

Giấc mơ của Nê-bu-cát-nết-xa báo trước về tương lai của chính mình.

BÀI 63

Dòng chữ trên tường

Những dòng chữ bí ẩn trên tường xuất hiện khi nào và có ý nghĩa gì?

BÀI 64

Đa-ni-ên trong hầm sư tử

Hãy cầu nguyện với Đức Giê-hô-va mỗi ngày, giống như Đa-ni-ên đã làm!

BÀI 65

Ê-⁠xơ-tê cứu dân tộc mình

Dù là người ngoại quốc nhưng từ một đứa trẻ mồ côi, cô đã trở thành hoàng hậu.

BÀI 66

Ê-⁠xơ-ra dạy Luật pháp Đức Chúa Trời

Sau khi dân Y-⁠sơ-ra-ên lắng nghe Ê-⁠xơ-ra, họ lập một lời hứa đặc biệt với Đức Chúa Trời.

BÀI 67

Tường thành Giê-ru-sa-lem

Nê-hê-mi biết những kẻ thù đang lập mưu để tấn công. Tại sao ông không sợ?

BÀI 68

Ê-li-sa-bét có con

Tại sao chồng của bà Ê-li-sa-bét bị câm cho đến khi đứa trẻ ra đời?

BÀI 69

Thiên sứ Gáp-ri-ên báo tin cho Ma-ri

Thiên sứ báo cho cô một tin đã làm thay đổi cuộc đời cô.

BÀI 70

Các thiên sứ loan báo sự ra đời của Chúa Giê-su

Những người chăn cừu hưởng ứng ngay khi được cho biết về sự ra đời của Chúa Giê-su.

BÀI 71

Đức Giê-hô-va bảo vệ Chúa Giê-su

Một ông vua độc ác muốn giết Chúa Giê-su.

BÀI 72

Chúa Giê-su khi còn nhỏ

Ngài đã khiến những thầy dạy đạo trong đền thờ ngạc nhiên như thế nào?

BÀI 73

Giăng dọn đường cho Chúa Giê-su

Giăng lớn lên và trở thành một nhà tiên tri. Ông cho người ta biết Đấng Mê-si sắp đến. Người ta hưởng ứng thế nào khi nghe thông điệp này?

BÀI 74

Chúa Giê-su trở thành Đấng Mê-si

Giăng có ý gì khi nói Chúa Giê-su là Chiên Con của Đức Chúa Trời?

BÀI 75

Ác Quỷ cám dỗ Chúa Giê-su

Ác Quỷ cám dỗ Chúa Giê-su ba lần. Ba cám dỗ đó là gì? Chúa Giê-su đáp lại ra sao?

BÀI 76

Chúa Giê-su dọn sạch đền thờ

Tại sao Chúa Giê-su đuổi hết súc vật ra khỏi đền thờ và lật bàn của những kẻ đổi tiền?

BÀI 77

Người phụ nữ tại giếng nước

Người phụ nữ Sa-ma-ri rất ngạc nhiên khi Chúa Giê-su nói chuyện với bà. Tại sao? Chúa Giê-su nói với bà điều gì mà ngài chưa nói với ai khác?

BÀI 78

Chúa Giê-su rao truyền thông điệp Nước Trời

Chúa Giê-su mời một số môn đồ trở thành “những tay đánh lưới người”. Sau đó, ngài huấn luyện 70 môn đồ để rao truyền thông điệp Nước Trời.

BÀI 79

Chúa Giê-su làm nhiều phép lạ

Dù Chúa Giê-su đi bất cứ nơi nào, người bệnh cũng đến xin giúp đỡ, và ngài chữa lành cho họ. Thậm chí ngài còn làm cho một cô bé sống lại.

BÀI 80

Chúa Giê-su chọn 12 sứ đồ

Ngài chọn họ để làm công việc nào? Em có nhớ tên của họ không?

BÀI 81

Bài giảng trên núi

Chúa Giê-su dạy đoàn dân những bài học quý giá.

BÀI 82

Chúa Giê-su dạy môn đồ cầu nguyện

Chúa Giê-su bảo môn đồ “cứ xin” cho những điều gì?

BÀI 83

Chúa Giê-su cho hàng ngàn người ăn

Phép lạ này cho chúng ta biết gì về Chúa Giê-su và Đức Giê-hô-va?

BÀI 84

Chúa Giê-su bước đi trên mặt nước

Em có thể hình dung các sứ đồ cảm thấy thế nào khi chứng kiến phép lạ này không?

BÀI 85

Chúa Giê-su chữa bệnh vào ngày Sa-bát

Tại sao người ta không vui về điều ngài làm?

BÀI 86

Chúa Giê-su làm cho La-xa-rơ sống lại

Khi thấy Ma-ri khóc, Chúa Giê-su cũng khóc. Nhưng nước mắt của họ đã nhanh chóng trở thành niềm vui.

BÀI 87

Bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giê-su

Chúa Giê-su cho các sứ đồ những chỉ dẫn quan trọng trong bữa ăn tối cuối cùng với họ.

BÀI 88

Chúa Giê-su bị bắt

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt dẫn một đám đông lớn mang gươm giáo gậy gộc đến vườn Ghết-sê-ma-nê để họ bắt Chúa Giê-su.

BÀI 89

Phi-e-rơ chối Chúa Giê-su

Chuyện gì xảy ra trong sân nhà Cai-pha? Và chuyện gì xảy ra cho Chúa Giê-su ở bên trong nhà?

BÀI 90

Chúa Giê-su chết tại Gô-gô-tha

Tại sao Phi-lát ra lệnh xử tử Chúa Giê-su?

BÀI 91

Chúa Giê-su được sống lại

Những chuyện đáng kinh ngạc nào xảy ra vài ngày sau khi Chúa Giê-su bị giết?

BÀI 92

Chúa Giê-su hiện ra với những người đánh cá

Ngài làm gì để thu hút sự chú ý của họ?

BÀI 93

Chúa Giê-su trở về trời

Trước khi trở về trời, Chúa Giê-su truyền cho các môn đồ một mệnh lệnh vô cùng quan trọng.

BÀI 94

Các môn đồ nhận được thần khí thánh

Thần khí thánh cho họ khả năng kỳ diệu nào?

BÀI 95

Không gì ngăn cản được họ

Các nhà lãnh đạo tôn giáo từng giết Chúa Giê-su giờ đây muốn khiến các môn đồ phải im lặng, nhưng họ đã thất bại.

BÀI 96

Chúa Giê-su chọn Sau-lơ

Sau-lơ là một kẻ thù hung tợn của tín đồ đạo Đấng Ki-tô, nhưng điều đó sắp thay đổi.

BÀI 97

Cọt-nây nhận được thần khí thánh

Tại sao Đức Chúa Trời phái Phi-e-rơ đến nhà của người đàn ông này, dù ông không phải là người Do Thái?

BÀI 98

Đạo Đấng Ki-tô lan rộng đến nhiều nước

Sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng hành bắt đầu rao giảng ở những vùng xa xôi.

BÀI 99

Viên cai tù học biết chân lý

Quỷ, trận động đất và thanh gươm liên quan thế nào đến câu chuyện này?

BÀI 100

Phao-lô và Ti-mô-thê

Hai người là anh em đồng đạo và bạn của nhau trong nhiều năm.

BÀI 101

Phao-lô bị giải đến Rô-ma

Đó là một hành trình đầy nguy hiểm, nhưng không trở ngại nào có thể khiến sứ đồ này chùn bước.

BÀI 102

Giăng nhận được sự mạc khải

Chúa Giê-su cho ông thấy một loạt khải tượng về tương lai.

BÀI 103

“Xin Nước Cha được đến”

Sự mạc khải được ban qua Giăng cho thấy cách Nước Đức Chúa Trời sẽ thay đổi đời sống trên đất.