'Hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, làm phép báp-têm cho họ'

LỰA CHỌN TẢI VỀ