Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CÂU HỎI 14

Làm sao bạn có thể quản lý tài sản của mình?

Làm sao bạn có thể quản lý tài sản của mình?

“Ai ham sự vui-chơi ắt sẽ nghèo-khó; còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu”.

Châm-ngôn 21:17

“Kẻ nào mượn là tôi-tớ của kẻ cho mượn”.

Châm-ngôn 22:7

“Có ai trong anh em muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi xuống tính phí tổn, xem mình có đủ để hoàn tất không? Kẻo khi đặt móng rồi mà không hoàn thành được thì mọi người nhìn thấy sẽ chê cười rằng: ‘Ông này khởi công xây dựng mà không hoàn tất được’”.

Lu-ca 14:28-30

“Khi họ đã ăn no, ngài bảo các môn đồ: ‘Hãy gom lại những miếng bánh thừa để khỏi lãng phí’”.

Giăng 6:12