Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CÂU HỎI 8

Đau khổ có phải do lỗi của Đức Chúa Trời không?

Đau khổ có phải do lỗi của Đức Chúa Trời không?

“Quả thật Đức Chúa Trời không làm ác”.

Gióp 34:12

“Khi gặp thử thách, chớ có ai nói: ‘Đức Chúa Trời thử thách tôi’. Vì Đức Chúa Trời không thể bị thử thách bởi điều ác nào, và chính ngài cũng không dùng điều ác để thử thách ai”.

Gia-cơ 1:13

“Hãy trao hết mọi lo lắng cho ngài, vì ngài quan tâm đến anh em”.

1 Phi-e-rơ 5:7

“Đức Giê-hô-va không chậm trễ thực hiện lời hứa của ngài như một số người nghĩ, nhưng ngài kiên nhẫn với anh em vì chẳng muốn ai bị diệt, mà muốn mọi người đều ăn năn”.

2 Phi-e-rơ 3:9