Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 PHẦN 3

“Bản chất... khôn ngoan”

“Bản chất... khôn ngoan”

Sự khôn ngoan chân chính là một trong những điều quý báu nhất mà bạn có thể tìm kiếm. Đức Giê-hô-va là nguồn duy nhất của sự khôn ngoan ấy. Trong phần này chúng ta sẽ xem xét kỹ sự khôn ngoan vô hạn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Gióp, một người trung thành, đã nói về Ngài như sau: “Bản chất Chúa khôn ngoan”.—Gióp 9:4, “Trịnh Văn Căn”.

TRONG PHẦN NÀY

CHƯƠNG 17

“Ôi! Sâu-nhiệm thay là sự... khôn-ngoan... của Đức Chúa Trời!”

Tại sao sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ưu việt hơn tri thức, sự hiểu biết và thông sáng của ngài?

CHƯƠNG 18

Sự khôn ngoan trong “lời Đức Chúa Trời”

Tại sao Đức Chúa Trời dùng con người để viết Kinh Thánh mà không dùng chính ngài hoặc các thiên sứ?

CHƯƠNG 19

“Sự khôn-ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu-nhiệm kín-giấu”

Sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giấu kín nhưng hiện nay được tỏ rõ là gì?

CHƯƠNG 20

“Bản chất... khôn ngoan”—Nhưng khiêm nhường

Làm sao Chúa Tối Thượng của vũ trụ có thể khiêm nhường?

CHƯƠNG 21

Chúa Giê-su tỏ rõ ‘sự khôn-ngoan từ Đức Chúa Trời’

Tại sao sự dạy dỗ của Chúa Giê-su khiến những binh lính được phái đi bắt ngài trở về tay không?

CHƯƠNG 22

“Sự khôn-ngoan từ trên” có tác động đến đời sống bạn?

Kinh Thánh cho biết bốn bí quyết giúp bạn có được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời.