Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 PHẦN 2

Đấng “chuộng sự công-bình”

Đấng “chuộng sự công-bình”

Ngày nay nạn bất công lan tràn trên khắp thế giới và người ta quy kết cho Đức Chúa Trời phần lớn sự bất công. Song, Kinh Thánh dạy một lẽ thật làm ấm lòng—ấy là “Đức Giê-hô-va chuộng sự công-bình”. (Thi-thiên 37:28) Trong phần này chúng ta sẽ nhận biết rằng Ngài đã chứng tỏ như thế nào những lời ấy là đúng, do đó mang lại hy vọng cho toàn thể nhân loại.

TRONG PHẦN NÀY

CHƯƠNG 11

“Các đường-lối Ngài là công-bình”

Sự công bằng của Đức Chúa Trời là phẩm chất đáng quý như thế nào?

CHƯƠNG 12

“Có sự không công-bình trong Đức Chúa Trời sao?”

Nếu Đức Giê-hô-va ghét sự bất công, tại sao thế giới này đầy dẫy sự bất công?

CHƯƠNG 13

“Luật-pháp của Đức Giê-hô-va là trọn-vẹn”

Làm thế nào hệ thống luật pháp có thể phát huy tình yêu thương?

CHƯƠNG 14

Đức Giê-hô-va cung cấp “giá chuộc nhiều người”

Sự dạy dỗ tuy đơn giản nhưng sâu sắc có thể giúp bạn đến gần Đức Chúa Trời hơn.

CHƯƠNG 15

Chúa Giê-su “lập... sự công-bình trên đất”

Chúa Giê-su đẩy mạnh sự công bằng thế nào trong quá khứ? Ngài đang làm thế ngày nay ra sao? Ngài sẽ thi hành sự công bằng thế nào trong tương lai?

CHƯƠNG 16

“Làm sự công-bình” khi bước đi với Đức Chúa Trời

Tại sao Chúa Giê-su cảnh báo: “Các ngươi đừng đoán-xét ai, để mình khỏi bị đoán-xét”?