Hãy đến gần Đức Giê-hô-va

Đức Chúa Trời mời bạn đến gần ngài. Sách này sẽ cho biết bạn có thể làm điều đó thế nào qua Kinh Thánh.

Lời mở đầu

Bạn có thể củng cố mối quan hệ với Đức Giê-hô-va và mối quan hệ này sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

CHƯƠNG 1

“Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta”

Tại sao Môi-se hỏi về danh Đức Chúa Trời dù đã biết danh ấy rồi?

CHƯƠNG 2

Bạn có thể thật sự “đến gần Đức Chúa Trời” không?

Đức Giê-hô-va, Đấng Tạo Hóa của trời và đất đã đưa ra lời mời và lời hứa cho chúng ta.

CHƯƠNG 3

“Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va”

Tại sao Kinh Thánh liên kết sự thánh khiết với cái đẹp?

CHƯƠNG 4

“Đức Giê-hô-va... có quyền lớn”

Quyền năng của Đức Chúa Trời có nên làm bạn kính sợ ngài không? Câu trả lời “Có” và “Không” đều đúng.

CHƯƠNG 5

Quyền năng sáng tạo—“Đấng dựng-nên trời đất”

Từ mặt trời đồ sộ đến con chim ruồi bé tí, sự sáng tạo của Đức Chúa Trời có thể dạy chúng ta điều quan trọng về ngài.

CHƯƠNG 6

Quyền năng hủy diệt—“Đức Giê-hô-va là một chiến-sĩ”

“Đức Chúa Trời hòa bình” thực hiện cuộc chiến tranh thánh như thế nào?

CHƯƠNG 7

Quyền năng che chở—“Đức Chúa Trời là nơi nương-náu của chúng tôi”

Đức Chúa Trời che chở tôi tớ của ngài qua hai cách, những trong đó có một cách quan trọng hơn nhiều.

CHƯƠNG 8

Quyền năng khôi phục—Đức Giê-hô-va “làm mới lại hết thảy muôn vật”

Đức Giê-hô-va đã khôi phục sự thờ phượng thanh sạch. Ngài sẽ khôi phục điều gì trong tương lai?

CHƯƠNG 9

“Đấng Christ là quyền-phép của Đức Chúa Trời”

Những phép lạ và sự dạy dỗ của Chúa Giê-su Ki-tô cho thấy gì về Đức Giê-hô-va?

CHƯƠNG 10

“Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời” khi sử dụng quyền lực

Có lẽ bạn có nhiều quyền hơn mình nghĩ—làm thế nào bạn có thể dùng quyền ấy cách hợp lý?

CHƯƠNG 11

“Các đường-lối Ngài là công-bình”

Sự công bằng của Đức Chúa Trời là phẩm chất đáng quý như thế nào?

CHƯƠNG 12

“Có sự không công-bình trong Đức Chúa Trời sao?”

Nếu Đức Giê-hô-va ghét sự bất công, tại sao thế giới này đầy dẫy sự bất công?

CHƯƠNG 13

“Luật-pháp của Đức Giê-hô-va là trọn-vẹn”

Làm thế nào hệ thống luật pháp có thể phát huy tình yêu thương?

CHƯƠNG 14

Đức Giê-hô-va cung cấp “giá chuộc nhiều người”

Sự dạy dỗ tuy đơn giản nhưng sâu sắc có thể giúp bạn đến gần Đức Chúa Trời hơn.

CHƯƠNG 15

Chúa Giê-su “lập... sự công-bình trên đất”

Chúa Giê-su đẩy mạnh sự công bằng thế nào trong quá khứ? Ngài đang làm thế ngày nay ra sao? Ngài sẽ thi hành sự công bằng thế nào trong tương lai?

CHƯƠNG 16

“Làm sự công-bình” khi bước đi với Đức Chúa Trời

Tại sao Chúa Giê-su cảnh báo: “Các ngươi đừng đoán-xét ai, để mình khỏi bị đoán-xét”?

CHƯƠNG 17

“Ôi! Sâu-nhiệm thay là sự... khôn-ngoan... của Đức Chúa Trời!”

Tại sao sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ưu việt hơn tri thức, sự hiểu biết và thông sáng của ngài?

CHƯƠNG 18

Sự khôn ngoan trong “lời Đức Chúa Trời”

Tại sao Đức Chúa Trời dùng con người để viết Kinh Thánh mà không dùng chính ngài hoặc các thiên sứ?

CHƯƠNG 19

“Sự khôn-ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu-nhiệm kín-giấu”

Sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giấu kín nhưng hiện nay được tỏ rõ là gì?

CHƯƠNG 20

“Bản chất... khôn ngoan”—Nhưng khiêm nhường

Làm sao Chúa Tối Thượng của vũ trụ có thể khiêm nhường?

CHƯƠNG 21

Chúa Giê-su tỏ rõ ‘sự khôn-ngoan từ Đức Chúa Trời’

Tại sao sự dạy dỗ của Chúa Giê-su khiến những binh lính được phái đi bắt ngài trở về tay không?

CHƯƠNG 22

“Sự khôn-ngoan từ trên” có tác động đến đời sống bạn?

Kinh Thánh cho biết bốn bí quyết giúp bạn có được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời.

CHƯƠNG 23

“Chúa đã yêu chúng ta trước”

Câu “Đức Chúa Trời là sự yêu-thương” thật sự có nghĩa gì?

CHƯƠNG 24

Không gì có thể ‘phân-rẽ chúng ta khỏi tình yêu-thương của Đức Chúa Trời’

Hãy nhận ra lời dối trá là bạn không đáng được yêu thương hoặc không có giá trị trước mắt Đức Chúa Trời.

CHƯƠNG 25

Đức Chúa Trời chúng ta “đầy lòng trắc ẩn”

Tình cảm của Đức Chúa Trời dành cho bạn giống như tình cảm của người mẹ dành cho con như thế nào?

CHƯƠNG 26

Một Đức Chúa Trời ‘sẵn lòng tha-thứ’

Nếu Đức Chúa Trời ghi nhớ mọi điều, làm sao ngài có thể tha thứ và quên đi?

CHƯƠNG 27

“Đức Giê-hô-va là tốt-lành”

Sự tốt lành của Đức Giê-hô-va là gì?

CHƯƠNG 28

“Chỉ có Ngài là trung tín”

Tại sao lòng trung tín của Đức Chúa Trời là vượt trội hơn lòng trung thành của ngài?

CHƯƠNG 29

“Biết sự yêu-thương của Đấng Christ”

Ba khía cạnh của tình yêu thương hoàn hảo của Đấng Ki-tô phản ánh tình yêu thương của Đức Giê-hô-va.

CHƯƠNG 30

“Hãy bước đi trong sự yêu-thương”

Một Cô-rinh-tô nêu bật 14 cách chúng ta thể hiện tình yêu thương.

CHƯƠNG 31

“Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em”

Câu hỏi quan trọng nhất mà bạn có thể tự đặt ra là gì? Bạn sẽ trả lời thế nào?