Lu-ca 15:1-32

15  Bấy giờ, hết thảy những người thu thuế và kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giê-su để nghe ngài giảng.  Vì thế, những người Pha-ri-si và thầy kinh luật cứ xầm xì: “Ông này thân thiện với kẻ tội lỗi và ăn cùng họ”.  Ngài bèn kể cho họ minh họa này:  “Ai trong các ông có một trăm con chiên, bị lạc mất một con mà không để chín mươi chín con kia lại trong hoang mạc rồi đi tìm con bị lạc cho kỳ được?  Khi đã tìm được, ông vác nó trên vai và vui mừng hớn hở.  Về tới nhà, ông gọi bạn bè và hàng xóm đến rồi nói với họ: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị lạc’.  Tôi cho các ông biết, trên trời cũng sẽ vui mừng như thế vì một người tội lỗi ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần ăn năn.  Hay người đàn bà nào có mười đồng bạc và bị mất một đồng mà không thắp đèn, quét nhà, tìm cho kỳ được?  Khi đã tìm được, bà gọi bạn bè và hàng xóm đến rồi nói: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất’. 10  Tôi nói với các ông, thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng vui mừng như thế khi một người tội lỗi ăn năn”. 11  Ngài cũng kể: “Một người nọ có hai con trai. 12  Người em nói với cha: ‘Cha ơi, xin cho con phần gia sản của con’. Ông bèn chia tài sản mình cho hai con. 13  Vài ngày sau, người em gom góp tất cả rồi đi đến một xứ xa. Ở đó, anh ta phung phí tài sản mình vào lối sống phóng đãng sa đọa. 14  Khi anh ta đã ăn xài hết, trong xứ xảy ra một nạn đói trầm trọng và anh rơi vào cảnh túng thiếu. 15  Thậm chí anh ta xin làm thuê cho một người dân xứ đó, ông sai anh đi chăn heo ngoài đồng. 16  Anh thèm được ăn vỏ đậu của heo cho no, nhưng không ai cho anh thứ gì để ăn. 17  Khi tỉnh ngộ, anh nói: ‘Biết bao nhiêu người làm thuê cho cha mình có dư dật bánh, còn mình lại chết đói ở đây! 18  Mình sẽ lên đường về gặp cha và thưa: “Cha ơi, con có tội với trời và với cha. 19  Con không đáng được gọi là con của cha nữa. Xin xem con như một người làm thuê cho cha”’. 20  Vậy anh lên đường về gặp cha. Khi anh còn ở đằng xa, người cha thấy anh thì động lòng thương xót, chạy đến ôm hôn anh trìu mến. 21  Người con thưa với cha: ‘Cha ơi, con có tội với trời và với cha. Con không đáng được gọi là con của cha nữa. Xin xem con như một người làm thuê cho cha’. 22  Nhưng người cha bảo đầy tớ mình: ‘Mau đi lấy áo đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn lên tay và xỏ giày vào chân cậu. 23  Cũng hãy bắt con bò tơ béo tốt đi mổ thịt để chúng ta ăn mừng, 24  vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm lại được’. Rồi họ bắt đầu ăn uống vui mừng. 25  Lúc ấy người con lớn đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, anh nghe có tiếng đàn ca nhảy múa. 26  Anh bèn gọi một đầy tớ lại và hỏi xem có chuyện gì. 27  Đầy tớ thưa: ‘Em cậu đã trở về, và cha cậu mổ thịt con bò tơ béo tốt vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe’. 28  Nhưng anh tức giận, không chịu vào nhà nên người cha ra năn nỉ. 29  Anh bèn nói: ‘Bao nhiêu năm nay con làm lụng vất vả cho cha và chưa một lần trái lời cha, vậy mà chẳng bao giờ được cha cho một con dê con để chung vui với bạn bè. 30  Còn đứa con kia của cha đã phung phí hết tài sản của cha với phường đĩ điếm, nhưng nó vừa về thì cha mổ thịt con bò tơ béo tốt cho nó’. 31  Người cha nói với anh: ‘Con ơi, con luôn ở với cha và mọi thứ của cha là của con. 32  Nhưng chúng ta phải ăn uống vui mừng, vì em con đây đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm lại được’”.

Chú thích