Lu-ca 14:1-35

14  Vào ngày Sa-bát nọ, Chúa Giê-su đến nhà một người thuộc giới lãnh đạo phái Pha-ri-si để dùng bữa, mọi người chăm chú theo dõi ngài.  Trước mặt ngài có một người bị bệnh phù thũng.  Vì thế, Chúa Giê-su hỏi những người thạo Luật pháp và người Pha-ri-si: “Có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát không?”.  Nhưng họ làm thinh. Ngài bèn đặt tay trên ông, chữa lành rồi cho ông về.  Ngài nói với họ: “Ai trong các ông có con trai hay bò bị ngã xuống giếng vào ngày Sa-bát mà không lập tức kéo lên?”.  Họ không thể đáp lại những lời ấy.  Thấy những người được mời đều chọn những chỗ đầu nên ngài nói với họ ví dụ này:  “Khi được ai mời dự tiệc cưới, đừng ngồi ở chỗ đầu. Biết đâu chủ tiệc cũng có mời khách quý hơn anh  và sẽ đến nói với anh: ‘Hãy nhường chỗ cho vị này’. Lúc ấy, anh sẽ ngượng mặt mà xuống ngồi dưới chót. 10  Nhưng khi được mời, hãy đến ngồi dưới chót, để khi chủ tiệc đến, người sẽ nói với anh: ‘Bạn ơi, hãy lên ngồi ở phía trên’. Như thế, anh sẽ được vinh dự trước mặt tất cả những người cùng dự tiệc. 11  Ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. 12  Kế đến, Chúa Giê-su nói với người mời ngài: “Khi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn bè, anh em, người thân hoặc những người láng giềng giàu có. Có thể họ cũng mời lại anh, và như thế anh đã được đền đáp. 13  Nhưng khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo, tàn tật, đui mù. 14  Anh sẽ hạnh phúc vì họ không có gì để đền đáp cho anh, và anh sẽ được đền đáp trong ngày người công chính sống lại”. 15  Nghe những lời ấy, một khách dự tiệc nói với ngài: “Hạnh phúc cho người nào được ăn bánh trong Nước Đức Chúa Trời”. 16  Chúa Giê-su nói với ông: “Một người nọ tổ chức bữa tiệc rất lớn và mời nhiều khách. 17  Đến giờ tiệc bắt đầu, ông sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời: ‘Hãy đến, vì mọi thứ đã sẵn sàng’. 18  Nhưng tất cả đều kiếm cớ khước từ. Người thứ nhất nói: ‘Tôi đã mua một đám ruộng nên phải đi xem. Xin cho tôi kiếu’. 19  Người khác nói: ‘Tôi đã mua năm cặp bò và sắp đi xem chúng. Xin cho tôi kiếu’. 20  Còn người nọ nói: ‘Tôi mới cưới vợ nên không đến được’. 21  Đầy tớ trở về thuật lại sự việc cho chủ. Chủ rất tức giận và bảo đầy tớ mình: ‘Hãy mau ra những con đường chính cùng các ngõ hẻm trong thành, dẫn người nghèo, tàn tật và đui mù về đây’. 22  Lát sau, đầy tớ trình: ‘Thưa ông chủ, tôi đã làm theo lệnh của ông, nhưng vẫn còn chỗ’. 23  Chủ bèn bảo đầy tớ: ‘Hãy ra các con đường và những nơi có rào chắn, ép họ vào đây cho đầy nhà ta. 24  Ta nói với các anh: Không ai trong số những người đã được mời sẽ được nếm tiệc của ta’”. 25  Dân chúng đi theo Chúa Giê-su rất đông. Ngài quay lại nói với họ: 26  “Ai đến với tôi mà không ghét cha, mẹ, vợ, con, anh chị em và ngay cả bản thân mình thì không thể làm môn đồ tôi. 27  Ai không vác cây khổ hình mình và đi theo tôi thì không thể làm môn đồ tôi. 28  Có ai trong anh em muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi xuống tính phí tổn, xem mình có đủ để hoàn tất không? 29  Kẻo khi đặt móng rồi mà không hoàn thành được thì mọi người nhìn thấy sẽ chê cười rằng: 30  ‘Ông này khởi công xây dựng mà không hoàn tất được’. 31  Hay có vua nào ra trận giao chiến với vua khác mà trước hết không ngồi xuống bàn luận xem, với mười ngàn quân, mình có thể đương đầu với vua có hai mươi ngàn quân không? 32  Nếu thấy không thể thì khi vua kia còn ở xa, người sai sứ giả đi cầu hòa. 33  Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ những gì mình có thì không thể làm môn đồ tôi. 34  Muối quả là tốt. Nhưng nếu muối mất mặn thì lấy gì làm nó mặn lại? 35  Nó không có ích cho đất hoặc cho phân bón. Người ta quăng nó ra ngoài. Ai có tai hãy nghe”.

Chú thích