Lu-ca 10:1-42

10  Sau đó, Chúa Giê-su chọn bảy mươi người khác và phái từng đôi đi trước ngài đến các thành, các nơi mà ngài sẽ đến.  Rồi ngài nói với họ: “Quả thật, mùa gặt thì trúng mà thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai thợ gặt đến thu hoạch vụ mùa.  Hãy đi. Này, tôi phái anh em đi như chiên con ở giữa muông sói.  Đừng đem theo túi tiền, túi đựng thức ăn hoặc giày; cũng đừng dừng lại để chào hỏi ai dọc đường.  Khi vào nhà nào, trước hết hãy nói: ‘Chúc nhà này được bình an’.  Nếu ở đó có người yêu chuộng sự bình an, sự bình an của anh em sẽ đến với người ấy; nếu không, anh em sẽ giữ sự bình an ấy cho mình.  Hãy ở lại nhà có người yêu chuộng sự bình an, ăn uống những gì họ cung cấp, vì người làm việc thì đáng được trả công. Đừng chuyển chỗ ở từ nhà này sang nhà khác.  Cũng vậy, khi anh em vào thành nào và được người ta tiếp đón, hãy ăn những gì họ dọn ra cho mình,  chữa lành những người bệnh ở đó và nói với họ: ‘Nước Đức Chúa Trời đã đến gần anh em’. 10  Còn thành nào mà người ta không tiếp đón anh em, hãy ra những con đường chính và nói: 11  ‘Ngay cả bụi của thành này dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng phủi trả lại các người. Nhưng hãy nhớ rằng Nước Đức Chúa Trời đã đến gần’. 12  Tôi cho anh em biết, đến Ngày Phán Xét, thành Sô-đôm sẽ được xử nhẹ hơn thành ấy. 13  Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu những phép lạ đã làm giữa các ngươi được thực hiện tại thành Ty-rơ và Si-đôn thì họ đã mặc vải thô và ngồi trong tro để ăn năn từ lâu rồi. 14  Thế nên, trong kỳ phán xét, thành Ty-rơ và Si-đôn sẽ được xử nhẹ hơn các ngươi. 15  Còn ngươi, hỡi thành Ca-bê-na-um, ngươi sẽ được lên trời sao? Không! Ngươi sẽ bị xuống mồ! 16  Ai nghe anh em là nghe tôi. Ai không nghe anh em là không nghe tôi. Còn ai không nghe tôi là không nghe đấng sai tôi đến”. 17  Bảy mươi môn đồ trở về rất vui mừng và nói: “Thưa Chúa, ngay cả ác thần cũng phải quy phục khi chúng tôi dùng danh Chúa”. 18  Ngài nói với họ: “Tôi đã thấy Sa-tan rơi từ trời xuống như tia chớp. 19  Này! Tôi ban cho anh em uy quyền để giày đạp rắn và bò cạp, để thắng mọi sức mạnh của kẻ thù, và sẽ không có gì làm hại anh em được. 20  Dù vậy, đừng vui mừng vì tà thần quy phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên của anh em đã được ghi ở trên trời”. 21  Ngay lúc ấy, Chúa Giê-su rất vui mừng bởi thần khí, ngài thốt lên: “Lạy Cha, là Chúa của trời đất, con ca ngợi Cha trước công chúng vì Cha đã giấu kín những điều này, không cho người khôn ngoan và trí thức biết, nhưng tiết lộ cho con trẻ. Vâng, thưa Cha, vì đó là điều đẹp lòng Cha”. 22  Ngài nói tiếp: “Cha tôi đã cho tôi biết mọi sự. Ngoài Cha, không ai biết Con là ai; ngoài Con và người nào Con muốn cho biết, không ai biết Cha là ai”. 23  Ngài nói với các môn đồ khi chỉ có mình họ: “Hạnh phúc cho mắt nào được thấy những điều anh em thấy. 24  Vì tôi nói với anh em: Nhiều nhà tiên tri và vua chúa ước ao thấy những điều anh em thấy, nghe những điều anh em nghe nhưng không được”. 25  Bấy giờ, có một người thông thạo Luật pháp đứng dậy hỏi để thử ngài: “Thưa thầy, tôi cần phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh cửu?”. 26  Ngài hỏi ông: “Trong Luật pháp có viết gì? Anh hiểu thế nào?”. 27  Ông trả lời: “‘Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình, hết sức lực và hết tâm trí’, và ‘yêu người lân cận như chính mình’”. 28  Ngài nói với ông: “Anh trả lời đúng, ‘cứ làm như vậy thì sẽ được sống’”. 29  Tuy nhiên, vì muốn chứng minh mình đúng, ông hỏi Chúa Giê-su: “Ai là người lân cận tôi?”. 30  Ngài đáp: “Có một người đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô và sa vào tay bọn cướp, bị chúng lột sạch, đánh đập rồi bỏ đi, để mặc cho dở sống dở chết. 31  Tình cờ có một thầy tế lễ đi xuống đường đó, nhưng khi thấy người ấy thì tránh sang phía bên kia đường. 32  Một người Lê-vi cũng đi đến chỗ đó và thấy người thì tránh qua bên kia đường. 33  Nhưng có một người Sa-ma-ri đi ngang, thấy người thì động lòng thương xót. 34  Ông đến gần, đổ dầu và rượu lên vết thương rồi băng bó lại. Ông đặt người ấy lên lưng con vật của mình, đưa đến quán trọ và chăm sóc cho người. 35  Hôm sau, ông lấy hai đơ-na-ri-on đưa cho chủ quán trọ và nói: ‘Xin chăm sóc cho anh ta, tốn thêm bao nhiêu, khi trở lại tôi sẽ trả’. 36  Theo anh, trong ba người ấy, ai đã cư xử như người lân cận với người sa vào tay bọn cướp?”. 37  Ông trả lời: “Là người đã thể hiện lòng thương xót với người bị nạn”. Chúa Giê-su bèn nói với ông: “Anh hãy đi và làm y như vậy”. 38  Trong lúc họ đi đường, ngài vào một làng nọ. Tại đó, có một phụ nữ tên là Ma-thê tiếp đãi ngài trong nhà mình. 39  Cô cũng có một em gái là Ma-ri cứ ngồi nơi chân Chúa Giê-su và lắng nghe ngài giảng. 40  Còn Ma-thê thì bận lo nhiều việc. Vì thế, cô đến nói với ngài: “Thưa Chúa, Chúa không thấy em tôi để mặc tôi lo hết mọi việc sao? Xin bảo nó phụ giúp tôi”. 41  Chúa Giê-su đáp: “Ma-thê, Ma-thê, chị lo lắng nhiều việc quá. 42  Chỉ cần vài thứ thôi hay một thứ cũng đủ. Còn Ma-ri, cô ấy đã chọn phần tốt, là phần sẽ không bị lấy đi”.

Chú thích