Rô-ma 15:1-33

15  Vậy, chúng ta là những người mạnh nên phải gánh sự yếu đuối của những người yếu; chớ làm hài lòng mình.  Mỗi người trong chúng ta hãy làm hài lòng người lân cận vì lợi ích của họ và để giúp họ vững mạnh.  Vì ngay cả Đấng Ki-tô cũng không làm hài lòng mình, như có lời viết: “Lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục ngài đã đổ trên con”.  Vậy, hết thảy những điều được viết từ trước đều để chỉ dạy chúng ta, hầu cho bởi sự chịu đựng của chúng ta và sự an ủi đến từ Kinh Thánh mà chúng ta có hy vọng.  Nguyện Đức Chúa Trời, đấng giúp chúng ta chịu đựng và ban sự an ủi, giúp tất cả anh em có tinh thần như Đấng Ki-tô Giê-su,  hầu cho anh em đồng lòng, đồng thanh tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.  Thế thì hãy tiếp nhận nhau, như Đấng Ki-tô đã tiếp nhận chúng ta, hầu mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời.  Vì tôi nói với anh em rằng Đấng Ki-tô đã trở thành người phục vụ cho những người chịu phép cắt bì, để chứng nhận Đức Chúa Trời là chân thật và xác nhận lời hứa của ngài với tổ phụ họ,  và để các dân tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự thương xót của ngài. Như có lời viết: “Bởi cớ đó, con sẽ ngợi khen ngài giữa các dân và hát chúc tụng danh ngài”. 10  Cũng có lời viết: “Hỡi các dân, hãy vui mừng với dân ngài”, 11  và: “Hỡi mọi nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va; hỡi muôn dân, hãy ca tụng ngài”. 12  Cũng có lời của Ê-sai nói rằng: “Một người sẽ ra từ cội rễ Giê-sê, người sẽ cai trị các dân; và họ sẽ đặt hy vọng nơi người”. 13  Nguyện Đức Chúa Trời, đấng ban hy vọng, làm cho anh em tràn đầy niềm vui và sự bình an bởi anh em tin cậy nơi ngài, hầu anh em được chứa chan hy vọng bởi quyền năng của thần khí. 14  Hỡi anh em tôi, tôi tin chắc rằng anh em cũng đầy lòng nhân đức, đã có đủ sự hiểu biết và có thể khuyên bảo lẫn nhau. 15  Tuy nhiên, tôi viết thẳng thắn hơn về một số điểm để nhắc nhở anh em lần nữa. Tôi làm thế vì ân huệ Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, 16  đó là làm tôi tớ của Đấng Ki-tô Giê-su để phục vụ các dân. Tôi tham gia công việc thánh là rao truyền tin mừng của Đức Chúa Trời, hầu cho các dân trở thành vật tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, và được nên thánh bởi thần khí. 17  Vậy, là môn đồ của Đấng Ki-tô Giê-su, tôi có cớ để vui mừng về những điều liên quan đến Đức Chúa Trời. 18  Tôi chẳng dám nói điều gì khác ngoài những điều mà Đấng Ki-tô đã thực hiện bởi tôi để làm cho dân ngoại vâng lời. Ngài thực hiện những điều đó qua lời nói và việc làm của tôi, 19  qua các dấu lạ và việc kỳ diệu, cũng như qua quyền năng của thần khí; thế nên, từ thành Giê-ru-sa-lem và các vùng xung quanh đến tận I-ly-ri, tôi đã rao giảng cặn kẽ tin mừng về Đấng Ki-tô. 20  Ấy vậy, tôi quyết không công bố tin mừng ở nơi nào danh Đấng Ki-tô đã được biết đến, hầu không xây trên nền người khác đã lập; 21  như có lời viết: “Người chưa được báo về ngài sẽ thấy, và người chưa nghe sẽ hiểu”. 22  Bởi thế, nhiều lần tôi không đến được với anh em. 23  Nhưng bây giờ chẳng còn nơi nào trong các vùng đó mà tôi chưa rao giảng, và đã nhiều năm tôi mong mỏi đến với anh em. 24  Bởi vậy, tôi hy vọng rằng khi đi Tây Ban Nha, tôi sẽ ghé thăm anh em, và khi đã thỏa lòng mong ước được ở với anh em thì được anh em tiễn một đoạn đến đó. 25  Nhưng nay tôi sắp đi Giê-ru-sa-lem để phục vụ các người thánh. 26  Vì anh em ở Ma-xê-đô-ni-a và A-chai đã vui lòng đóng góp để giúp những người thánh nghèo túng ở Giê-ru-sa-lem. 27  Đúng là họ vui lòng làm thế, nhưng thật ra họ cũng mắc nợ các người thánh ở Giê-ru-sa-lem; vì nếu các người thánh chia sẻ với dân ngoại những điều nhận được từ Đức Chúa Trời, thì dân ngoại cũng mắc nợ trong việc giúp đỡ các người thánh về vật chất. 28  Vậy, sau khi làm xong việc ấy và giao quà quyên góp này, tôi sẽ lên đường tới Tây Ban Nha và luôn tiện ghé qua chỗ anh em. 29  Hơn nữa, tôi biết khi ghé thăm anh em, tôi sẽ mang dồi dào ân phước của Đấng Ki-tô đến. 30  Vậy hỡi anh em, bởi Chúa Giê-su Ki-tô của chúng ta và tình yêu thương đến từ thần khí, tôi khuyên anh em cùng tôi nỗ lực cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho tôi, 31  hầu tôi được thoát khỏi những kẻ chẳng tin ở xứ Giu-đa, và các người thánh ở Giê-ru-sa-lem vui lòng đón nhận sự trợ giúp của tôi, 32  để tôi vui mừng đến với anh em theo ý Đức Chúa Trời và được thư thái cùng với anh em. 33  Nguyện xin Đức Chúa Trời, đấng ban sự bình an, ở cùng hết thảy anh em. A-men.

Chú thích