Rô-ma 14:1-23

14  Hãy tiếp nhận người yếu đuối về đức tin, và đừng xét đoán những quan điểm cá nhân.  Người này tin mình có thể ăn mọi thứ, còn người kia yếu đức tin thì chỉ ăn rau quả.  Người ăn chớ xem thường người không ăn, và người không ăn chớ xét đoán người ăn, vì Đức Chúa Trời tiếp nhận người ấy.  Anh là ai mà xét đoán tôi tớ của người khác? Anh ta đứng hay ngã là theo quan điểm của chủ anh ta. Nhưng anh ta sẽ đứng được, vì Đức Giê-hô-va có thể làm cho anh ta đứng.  Người thì xem ngày này trọng hơn ngày kia, kẻ cho rằng mọi ngày như nhau; mỗi người hãy tin chắc điều trong trí mình.  Người giữ ngày đó là giữ vì Đức Giê-hô-va. Cũng thế, người ăn là ăn vì Đức Giê-hô-va, bởi người có tạ ơn ngài; còn người không ăn là không ăn vì Đức Giê-hô-va, nhưng người cũng tạ ơn ngài.  Thật vậy, không ai trong chúng ta sống chỉ cho chính mình, và cũng chẳng ai chết chỉ cho chính mình;  vì nếu chúng ta sống là sống cho Đức Giê-hô-va, và nếu chết là chết cho Đức Giê-hô-va. Thế nên, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Đức Giê-hô-va.  Đấng Ki-tô đã chết và sống lại là để làm Chúa của người sống lẫn kẻ chết. 10  Thế sao anh xét đoán anh em mình? Còn anh nữa, sao xem thường anh em mình? Vì tất cả chúng ta sẽ đứng trước ngai phán xét của Đức Chúa Trời. 11  Như có lời viết: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Quả chắc chắn như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ công nhận ta là Đức Chúa Trời’”. 12  Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ khai trình việc mình trước mặt Đức Chúa Trời. 13  Thế nên, chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng quyết tâm không đặt cớ gây vấp ngã hoặc chướng ngại vật trước mặt một anh em nào. 14  Là môn đồ của Chúa Giê-su, tôi biết và tin chắc rằng không có gì tự nó là ô uế; chỉ khi một người xem vật gì là ô uế thì nó ô uế đối với người đó. 15  Nếu vì thức ăn mà làm anh em mình phật lòng thì anh đâu còn hành động theo tình yêu thương. Đừng vì thức ăn mà hủy hoại người được Đấng Ki-tô chết cho. 16  Vậy, đừng để việc lành của anh em bị gièm chê. 17  Việc vào Nước Đức Chúa Trời không liên quan đến việc ăn uống, nhưng liên quan đến sự công chính, bình an và vui vẻ nhờ thần khí. 18  Ai làm tôi cho Đấng Ki-tô và có những phẩm chất ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được lòng mọi người. 19  Vậy, hãy gắng sức hòa thuận và giúp nhau vững mạnh. 20  Đừng vì thức ăn mà phá đổ công việc của Đức Chúa Trời nữa. Thật thế, mọi thứ đều sạch, nhưng ai ăn mà khiến người khác vấp ngã thì đó là điều xấu xa. 21  Tốt nhất đừng ăn thịt, uống rượu hoặc làm bất cứ điều gì khiến anh em mình vấp ngã. 22  Đức tin anh có, hãy giữ cho chính mình và xem là chuyện giữa anh với Đức Chúa Trời. Hạnh phúc thay cho người nào không phải phán xét chính mình về những điều mình đã cho phép bản thân làm. 23  Nếu người ấy nghi ngờ mà vẫn ăn thì bị lên án rồi, vì người hành động không dựa trên đức tin. Thật thế, bất cứ điều gì không dựa trên đức tin là tội.

Chú thích