Rô-ma 12:1-21

12  Vậy, hỡi anh em, dựa vào lòng trắc ẩn của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm vật tế lễ sống, thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó chính là phụng sự ngài với lý trí.  Đừng rập khuôn theo đời này nữa, nhưng hãy biến đổi tâm trí mình, hầu tự chứng minh cho chính mình về ý muốn của Đức Chúa Trời, là ý muốn tốt lành, hoàn hảo và đẹp lòng ngài.  Nhờ ân huệ đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em rằng đừng nghĩ cao quá về mình; nhưng hãy nghĩ sao cho đúng mực, tùy theo lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người.  Như trong thân thể chúng ta có nhiều bộ phận, và các bộ phận không có cùng chức năng;  thì chúng ta cũng vậy, tuy có nhiều người nhưng đều hợp nhất trong một thân thể với Đấng Ki-tô, và các bộ phận gắn liền với nhau.  Vì chúng ta có các món quà khác nhau tùy theo ân huệ được ban, nên ai được nói tiên tri, hãy nói tiên tri theo phần đức tin đã ban cho mình;  ai phục vụ, hãy tiếp tục phục vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm việc dạy dỗ;  ai khuyến khích, hãy tiếp tục khuyến khích; ai phân phát, hãy làm một cách rộng rãi; ai dẫn đầu, hãy chuyên cần mà làm; ai thể hiện sự thương xót, hãy làm với lòng vui vẻ.  Tình yêu thương của anh em phải chân thật. Hãy ghê tởm điều ác và bám lấy điều lành. 10  Hãy tha thiết yêu thương nhau như anh em ruột; chủ động bày tỏ lòng tôn trọng lẫn nhau. 11  Hãy hăng hái, chớ biếng nhác. Hãy để thần khí khiến anh em sốt sắng. Hãy làm tôi cho Đức Giê-hô-va. 12  Hãy vui mừng trong hy vọng; chịu đựng trong lúc hoạn nạn; kiên trì cầu nguyện. 13  Hãy chia sẻ với các môn đồ tùy theo nhu cầu của họ; tập thói quen tỏ lòng hiếu khách. 14  Luôn chúc phước cho những người ngược đãi anh em; hãy chúc phước, chứ đừng nguyền rủa. 15  Hãy vui với người đang vui; khóc với người đang khóc. 16  Hãy nghĩ về người khác như nghĩ về chính mình; đừng nuôi những ý tưởng kiêu ngạo, nhưng hãy theo đường lối khiêm nhường. Chớ khôn ngoan theo mắt mình. 17  Đừng lấy ác trả ác cho ai. Hãy cố gắng làm điều lành theo quan điểm của mọi người. 18  Nếu có thể được, hãy gắng hết sức hòa thuận với mọi người. 19  Hỡi anh em yêu dấu, anh em đừng trả thù, nhưng hãy để điều đó cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời viết: “Sự trả thù là của ta, ta sẽ báo trả, Đức Giê-hô-va phán vậy”. 20  Nhưng “nếu kẻ thù ngươi đói, hãy cho ăn; nếu khát, hãy cho uống; vì làm thế là ngươi chất than đỏ trên đầu người”. 21  Đừng để điều ác thắng mình, nhưng luôn lấy điều thiện thắng điều ác.

Chú thích