Phi-líp 1:1-30

1  Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đấng Ki-tô Giê-su, gửi cho tất cả những người thánh ở Phi-líp, là những người hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su, cũng gửi các giám thị và phụ tá hội thánh:  Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa Giê-su Ki-tô.  Tôi luôn tạ ơn Đức Chúa Trời khi nhớ đến anh em  trong mỗi lời cầu xin tha thiết. Tôi luôn vui mừng dâng lời cầu xin tha thiết cho hết thảy anh em,  vì sự đóng góp của anh em trong việc rao giảng tin mừng từ buổi đầu tiên cho đến nay.  Tôi tin chắc điều này: Đấng đã khởi đầu công việc tốt lành trong vòng anh em sẽ hoàn tất việc ấy vào ngày của Chúa Giê-su Ki-tô.  Tôi nghĩ như thế về hết thảy anh em là đúng, vì anh em ở trong lòng tôi; anh em cùng hưởng lòng nhân từ bao la với tôi, ngay cả khi tôi chịu xiềng xích, cũng như khi bênh vực và tìm cách hợp pháp hóa quyền rao giảng tin mừng.  Đức Chúa Trời làm chứng rằng tôi nhớ hết thảy anh em biết dường nào, tha thiết yêu thương anh em, giống như Chúa Giê-su Ki-tô yêu thương anh em.  Tôi luôn cầu nguyện cho tình yêu thương của anh em ngày càng dồi dào hơn, cùng với sự hiểu biết chính xác và khả năng nhận thức trọn vẹn; 10  xin cho anh em có thể nhận biết những điều quan trọng hơn, để không bị tì vết và không làm người khác vấp ngã, cho đến ngày của Đấng Ki-tô, 11  và để anh em được đầy dẫy trái công chính nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, hầu mang lại sự vinh hiển và ngợi khen cho Đức Chúa Trời. 12  Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng những gì xảy đến với tôi thật ra đã giúp cho sự tiến triển của tin mừng, 13  nhờ thế mà đội quân cận vệ của hoàng đế và hết thảy những người khác đều biết việc tôi bị xiềng xích vì Đấng Ki-tô. 14  Hầu hết anh em trong Chúa đều được vững lòng bởi sự xiềng xích của tôi, họ càng can đảm hơn để giảng lời Đức Chúa Trời mà không sợ hãi gì. 15  Quả là một số người đang rao giảng về Đấng Ki-tô vì ghen tị và ganh đua, nhưng những người khác thì làm với ý tốt. 16  Những người này rao truyền về Đấng Ki-tô vì lòng yêu thương, bởi họ biết tôi được bổ nhiệm để bênh vực cho tin mừng; 17  còn những người kia làm vì thích tranh cãi, không có động cơ trong sáng, bởi họ định gây khó khăn cho tôi trong lúc tôi bị xiềng xích. 18  Kết quả là gì? Bất kể trường hợp nào, dù là giả vờ hay thành thật, thì Đấng Ki-tô vẫn đang được rao truyền, và tôi vui mừng về điều đó. Thật vậy, tôi sẽ tiếp tục vui mừng, 19  vì biết rằng điều đó sẽ mang lại cho tôi sự cứu rỗi, qua lời cầu xin tha thiết của anh em và sự trợ giúp từ thần khí của Chúa Giê-su Ki-tô. 20  Điều đó phù hợp với lòng mong mỏi và hy vọng của tôi, ấy là tôi sẽ không bị hổ thẹn trong bất cứ phương diện nào, nhưng qua lời nói dạn dĩ của tôi mà Đấng Ki-tô, hiện nay cũng như trước đây, được tán dương bởi thân xác tôi, dù tôi sống hay chết. 21  Trong trường hợp của tôi, nếu tôi sống thì sống cho Đấng Ki-tô, và nếu chết thì tôi được lợi ích. 22  Nếu còn sống trong thân xác này, tôi có thể đạt nhiều kết quả hơn trong công việc mình, nhưng tôi không cho biết mình sẽ chọn điều nào. 23  Tôi bị giằng co giữa hai điều ấy; vì tôi mong muốn được giải thoát và ở cùng Đấng Ki-tô, là điều chắc chắn tốt hơn nhiều. 24  Tuy nhiên, tôi ở lại trong thân xác này vì cớ anh em là điều cần thiết hơn. 25  Do tin chắc điều ấy nên tôi biết mình sẽ ở lại và ở với tất cả anh em, để anh em tiến bộ và hưởng niềm vui đến từ đức tin mình, 26  hầu cho vì cớ tôi mà anh em được tràn đầy niềm hân hoan trong Đấng Ki-tô Giê-su, khi tôi ở cùng anh em lần nữa. 27  Tôi chỉ dặn anh em hãy ăn ở sao cho xứng đáng với tin mừng về Đấng Ki-tô, để khi đến gặp anh em hay khi vắng mặt, tôi đều nghe tin về anh em, biết anh em đứng vững trong cùng ý chí, một lòng chung vai sát cánh tranh đấu vì niềm tin dựa trên tin mừng, 28  và không hề hoảng sợ trước những kẻ chống đối. Đó chính là bằng chứng họ sẽ bị hủy diệt, còn anh em sẽ được cứu rỗi; và bằng chứng ấy đến từ Đức Chúa Trời. 29  Vì anh em không chỉ được ban đặc ân tin nơi Đấng Ki-tô, mà còn được chịu khổ vì ngài. 30  Anh em đang đương đầu cùng một cuộc chiến như đã thấy nơi tôi, và hiện nay nghe rằng tôi vẫn đương đầu.

Chú thích