Phi-lê-môn 1:1-25

1  Phao-lô, bị tù vì cớ Đấng Ki-tô Giê-su, cùng người anh em của chúng ta là Ti-mô-thê, gửi cho Phi-lê-môn, người anh em yêu dấu và cộng sự của chúng tôi,  gửi cho người chị em của chúng tôi là Áp-bi và bạn chiến đấu của chúng tôi là A-chíp, cũng gửi cho hội thánh nhóm tại nhà anh.  Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la cùng sự bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa Giê-su Ki-tô.  Tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời tôi khi nhắc đến anh trong lời cầu nguyện,  vì tôi luôn nghe về tình yêu thương và đức tin của anh đối với Chúa Giê-su cùng tất cả các người thánh.  Tôi cầu nguyện rằng niềm tin mà anh có như những người khác sẽ thúc đẩy anh nhận biết mọi điều tốt lành chúng ta có được qua Đấng Ki-tô.  Tôi rất vui mừng và được an ủi khi nghe về tình yêu thương của anh, vì hỡi anh, nhờ anh mà lòng các người thánh được ấm áp lắm.  Thế nên, dù với tư cách là sứ đồ của Đấng Ki-tô, tôi có đủ mạnh dạn để ra lệnh cho anh làm điều nên làm,  nhưng tôi lại muốn nài xin anh dựa trên tình yêu thương, vì Phao-lô tôi đây đã già và hiện nay đang bị tù bởi cớ Đấng Ki-tô Giê-su. 10  Tôi nài xin anh về người con của tôi là Ô-nê-sim; trong thời gian bị xiềng xích, tôi đã trở nên như cha của người. 11  Trước đây, người là vô dụng cho anh, nhưng nay lại hữu dụng cho cả anh lẫn tôi. 12  Tôi gửi người về lại với anh, quả thật, đó là người tôi yêu thương tha thiết. 13  Tôi muốn giữ người ở đây với tôi, để người tiếp tục thay anh phục vụ tôi trong lúc tôi bị tù vì cớ tin mừng. 14  Nhưng tôi không muốn làm gì mà không có sự chấp thuận của anh, hầu cho việc tốt lành anh làm chẳng phải do bị ép buộc mà là do tự nguyện. 15  Có lẽ lý do người xa anh một thời gian ngắn là để anh có lại người mãi mãi, 16  không còn như nô lệ nữa, mà hơn hẳn một nô lệ, tức như một người anh em yêu dấu, đặc biệt đối với tôi, huống chi là đối với anh, trong mối quan hệ chủ tớ lẫn tình anh em tín đồ Đấng Ki-tô. 17  Vậy, nếu anh xem tôi là anh em đồng đức tin, hãy tử tế tiếp nhận người như thể anh sẽ làm với tôi. 18  Ngoài ra, nếu người đã làm gì sai hay nợ gì anh thì hãy tính với tôi. 19  Tôi, là Phao-lô, đang tự tay viết rằng: Tôi sẽ trả—không đề cập đến chuyện anh mắc nợ tôi bản thân của anh. 20  Thật thế, hỡi anh, tôi mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ này của anh trong việc phụng sự Chúa: Hãy làm tôi ấm lòng vì là môn đồ Đấng Ki-tô. 21  Tôi tin chắc anh sẽ làm theo nên viết thư này cho anh, biết là anh sẽ làm hơn những gì tôi nói nữa. 22  Đồng thời, hãy chuẩn bị chỗ ở cho tôi, vì hy vọng rằng qua lời cầu nguyện của anh em, tôi sẽ được tự do mà trở về với anh em. 23  Ê-pháp-ra, bạn đồng tù với tôi vì cớ Đấng Ki-tô Giê-su, gửi lời chào anh; 24  các cộng sự của tôi là Mác, A-ri-ta-cơ, Đê-ma và Lu-ca cũng vậy. 25  Nguyện xin lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su Ki-tô ở cùng anh em, vì anh em thể hiện tinh thần đúng đắn.

Chú thích