Ma-thi-ơ 3:1-17

3  Vào thời đó, Giăng Báp-tít đến vùng hoang mạc xứ Giu-đa rao giảng rằng:  “Hãy ăn năn, vì Nước Trời đã đến gần”.  Ông chính là người mà Ê-sai đã tiên tri: “Hãy nghe! Có người đang hô lớn trong hoang mạc rằng: ‘Hãy dọn đường cho Đức Giê-hô-va! Hãy san cho bằng con đường trước mặt ngài’”.  Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng.  Bấy giờ, dân chúng ở thành Giê-ru-sa-lem, khắp xứ Giu-đa và vùng chung quanh sông Giô-đanh đều đến với ông.  Người ta được ông làm báp-têm ở sông Giô-đanh, họ cũng thừa nhận mình là người có tội.  Khi thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chỗ báp-têm, Giăng nói với họ: “Hỡi dòng dõi rắn độc, ai cảnh báo cho các ông là phải trốn khỏi ngày thịnh nộ sắp đến của Đức Chúa Trời?  Vậy, hãy hành động chứng tỏ sự ăn năn.  Đừng tự nhủ rằng: ‘Tổ phụ chúng tôi là Áp-ra-ham’, vì tôi nói cho các ông biết, Đức Chúa Trời có thể khiến những hòn đá này trở thành con cái cho Áp-ra-ham. 10  Cái rìu đã đặt gần gốc cây, cây nào không ra trái tốt sẽ bị đốn và ném vào lửa. 11  Về phần tôi, vì anh em ăn năn nên tôi làm báp-têm cho anh em bằng nước, nhưng đấng đến sau tôi có quyền hơn tôi, tôi không đáng cởi giày cho ngài. Đấng ấy sẽ làm báp-têm cho anh em bằng thần khí và bằng lửa. 12  Tay ngài cầm xẻng, ngài sẽ rê sạch sân đạp lúa của mình và thâu lúa mì vào kho, còn rơm thì đốt trong lửa không hề tắt”. 13  Bấy giờ, Chúa Giê-su từ Ga-li-lê đến Giô-đanh để được Giăng làm báp-têm. 14  Nhưng Giăng cố cản ngài mà rằng: “Tôi mới là người cần được ngài làm báp-têm, mà ngài lại đến với tôi sao?”. 15  Chúa Giê-su đáp: “Cứ làm vậy đi, vì như thế là chúng ta theo đúng mọi điều nằm trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời”. Vậy, Giăng không cản ngài nữa. 16  Sau khi chịu phép báp-têm, Chúa Giê-su liền ra khỏi nước, các tầng trời mở ra; và Giăng thấy thần khí Đức Chúa Trời ngự xuống trên Chúa Giê-su giống như chim bồ câu; 17  cũng có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của ta, người làm hài lòng ta”.

Chú thích