Ma-thi-ơ 11:1-30

11  Sau khi chỉ dạy mười hai môn đồ, Chúa Giê-su rời nơi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành khác.  Giăng đang ở trong tù nghe nói về các việc làm của Đấng Ki-tô thì sai môn đồ mình  đến hỏi ngài: “Ngài có phải là đấng chúng tôi đang mong đợi, hay còn một người nữa?”.  Chúa Giê-su đáp: “Hãy về thuật cho Giăng những gì các anh thấy và nghe:  Người mù sáng mắt, người què đi được, người phong cùi được sạch, người điếc nghe được, người chết sống lại và người nghèo được nghe tin mừng.  Hạnh phúc cho người nào không vấp ngã vì tôi”.  Khi họ đi rồi, Chúa Giê-su nói với dân chúng về Giăng: “Anh em ra hoang mạc để xem gì? Phải chăng để xem cây lau phất phơ trước gió?  Vậy anh em ra đó để xem gì? Xem một người mặc nhung lụa chăng? Những người ăn mặc như thế thì ở trong cung vua.  Thế thì tại sao anh em ra đó? Để xem một nhà tiên tri chăng? Đúng vậy, tôi nói với anh em rằng người này còn hơn một nhà tiên tri nhiều. 10  Về người này, đã có lời viết: ‘Này, ta sai sứ giả đi trước ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi’. 11  Tôi nói thật với anh em: Trong số những người lọt lòng mẹ và được phái đến với dân chúng, không ai lớn hơn Giăng Báp-tít; nhưng người nhỏ nhất trong Nước Trời còn lớn hơn ông. 12  Từ thời Giăng Báp-tít cho đến nay, Nước Trời là mục tiêu mà người ta cố đạt cho được, và những ai gắng hết sức thì giành được. 13  Vì sách của các tiên tri và Luật pháp đều đã báo trước cho đến thời Giăng. 14  Dù anh em muốn tin hay không, Giăng chính là ‘Ê-li, người sẽ đến’. 15  Ai có tai hãy nghe. 16  Tôi ví thế hệ này với ai đây? Họ giống như trẻ con ngồi nơi phố chợ kêu réo bạn mình: 17  ‘Chúng tớ thổi sáo cho các cậu mà các cậu không nhảy múa, chúng tớ khóc gào mà các cậu không đấm ngực khóc than’. 18  Cũng vậy, Giăng đến không ăn uống như người ta thì họ nói: ‘Ông ta bị ác thần ám’, 19  còn Con Người đến ăn uống thì họ lại nói: ‘Xem kìa, một người tham ăn mê rượu, làm bạn với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi’. Tuy nhiên, sự khôn ngoan được chứng minh bằng hành động”. 20  Chúa Giê-su bắt đầu quở trách những thành đã thấy nhiều phép lạ của ngài nhất nhưng vẫn không ăn năn: 21  “Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu những phép lạ đã làm giữa các ngươi mà được thực hiện tại thành Ty-rơ và Si-đôn thì họ đã mặc vải thô và ngồi trong tro để ăn năn từ lâu rồi. 22  Vậy nên ta nói với các ngươi: Đến Ngày Phán Xét, thành Ty-rơ và Si-đôn sẽ được xử nhẹ hơn các ngươi. 23  Còn ngươi, hỡi thành Ca-bê-na-um, ngươi sẽ được lên trời sao? Không! Ngươi sẽ bị xuống mồ, vì nếu thành Sô-đôm thấy những phép lạ như ngươi được chứng kiến thì nó vẫn còn cho đến ngày nay. 24  Vậy nên tôi nói với anh em: Đến Ngày Phán Xét, thành Sô-đôm sẽ được xử nhẹ hơn thành Ca-bê-na-um”. 25  Bấy giờ, Chúa Giê-su nói: “Lạy Cha, là Chúa của trời đất, con ca ngợi Cha trước công chúng vì Cha đã giấu kín những điều này, không cho người khôn ngoan và trí thức biết, nhưng tiết lộ cho con trẻ. 26  Vâng, thưa Cha, vì đó là điều đẹp lòng Cha”. Ngài nói tiếp: 27  “Cha tôi đã cho tôi biết mọi sự. Không ai biết rõ về Con, ngoại trừ Cha; và cũng không ai biết rõ về Cha, ngoại trừ Con và người nào mà Con muốn cho biết. 28  Hãy đến với tôi, hỡi những ai nhọc nhằn và nặng gánh, tôi sẽ cho anh em được nghỉ ngơi. 29  Hãy mang ách của tôi và học theo tôi, vì tôi là người ôn hòa và có lòng khiêm nhường. Anh em sẽ cảm thấy khoan khoái, 30  vì ách của tôi dễ chịu và gánh của tôi nhẹ nhàng”.

Chú thích